Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   

Zapisy do klasy "zerowej"

Szkoła Podstawowa nr 113
w Krakowie ul. Stachiewicza 33

o g ł a s z a zapisy
do klasy "zerowej"
na rok szkolny 2010/2011

Uczniom klasy zerowej oferujemy:
- bezpłatne zajęcia w godzinach od 8.30 do 13.30 prowadzone aktywnymi metodami, odbywające się w estetycznej sali z węzłem sanitarnym,
- bezpłatne zajęcia z języka angielskiego, informatyki i rytmiki prowadzone przez nauczycieli specjalistów,
- zajęcia profilaktyki bezpiecznych zachowań (udział Policjanta, Strażnika Miejskiego, Strażaka),
- udział w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania (artystyczne i sportowe) i płatnych (nauka tańca, kickboxing, karate, nauka pływania w Parku Wodnym),
- na życzenie rodziców (za zgodą Wydziału Edukacji) istnieje możliwość płatnych dodatkowych posiłków.
Ponadto każdy pięciolatek i sześciolatek ma możliwość:
- przebywania w grupie rówieśniczej w świetlicy szkolnej
w godzinach od 6.45 do 17.00,
- spożywania smacznych, tanich obiadów w stołówce szkolnej,
- picia codziennie bezpłatnego mleka (kartonik z rurką),
- korzystania z zasobów biblioteki szkolnej z czytelnią multimedialną.

Zapewniamy bezstresowe przekraczanie progu edukacyjnego z klasy "0" do klasy I pod kierunkiem tego samego nauczyciela.

RODZICU! ZA NASZĄ "ZERÓWKĘ" NIE PŁACISZ CZESNEGO!

Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.

Serdecznie zapraszamy


 
  
C 2005-2010 SP113