Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   


"To my pierwszoklasiści."

28 października 2010 roku pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej Nr 113 mieli swoje wielkie święto - zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej.
W uroczystości udział wzięli uczniowie (ślubowało 74 uczniów!), rodzice, dziadkowie, ciocie z przedszkoli oraz nauczyciele naszej szkoły. Wydarzenie swoją obecnością uświetniły także: Przewodnicząca Rady Dzielnicy IV pani Teodozja Maliszewska oraz radna pani Beata Bryniarska.
Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem Dyrektora Szkoły pani Bożeny Sadok oraz Przewodniczącej pani Teodozji Maliszewskiej.
"Chcę wyrosnąć na dobrego człowieka.
Będę starał się być wzorowym uczniem.
Będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły.
Będę odnosił się z szacunkiem do rodziców, nauczycieli, koleżanek i kolegów oraz wszystkich dorosłych osób.
Będę kochał moją Ojczyznę - Polskę.
Ślubuję!" - tymi słowy Maluchy potwierdziły swoją wolę przystąpienia w szeregi uczniów naszej szkoły.
Były kwiaty, podziękowania, łzy (oczywiście wzruszenia i szczęścia).
Po ślubowaniu, wśród fleszy aparatów i kamer, przybyli goście obejrzeli krótki program artystyczny w wykonaniu pełnoprawnych już uczniów 113-tki. Po uroczystości wszyscy uczestnicy udali się do sal - na poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów.


 
  
C 2005-2010 SP113