Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   

Informacje na temat składania wniosków i zgłoszeń.

Składanie wniosków i zgłoszeń w terminie od 1 - 31 marca 2014 r.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły:

ul. BERWIŃSKIEGO, CHEŁMOŃSKIEGO - numery parzyste od nr 2 do nr 26, CHEŁMOŃSKIEGO - numery nieparzyste od nr 1 do nr 29, EHRENBERGA, ELSNERA, GDYŃSKA, JAŁOWCOWA, MAKOWSKIEGO, MEHOFFERA, MODRZEJEWSKIEJ, MURARSKA, NAŁKOWSKIEGO, NISKA, PALACHA, POD FORTEM, RÓŻYCKIEGO, STACHIEWICZA, STANISŁAWSKIEGO, STYKI, WIELKOTYRNOWSKA, WODZINOWSKIEGO, WYBICKIEGO, WYSOCKIEGO, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA - nr 60, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA - nr 39, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA - numery nieparzyste

przyjmowane są do szkoły po wcześniejszym wypełnieniu i podpisaniu "zgłoszenia".

Dzieci zamieszkałe poza obwodem przyjmowane są do szkoły na podstawie ustalonych poniżej dodatkowych kryteriów:

1) kandydat jest absolwentem oddziału przedszkolnego istniejącego w szkole - 5 pkt. (sposób weryfikacji - oświadczenie rodzica -załącznik nr 1)

2) rodzeństwo kandydata jest uczniem Szkoły Podstawowej Nr 113 w Krakowie-

5 pkt . ( sposób weryfikacji - oświadczenie rodzica - załącznik nr 2)

 

3) kandydat jest dzieckiem absolwenta Szkoły Podstawowej nr 113 w Krakowie- 5 pkt. (sposób weryfikacji - oświadczenie rodzica - załącznik nr 3)

4) rodzeństwo kandydata uczęszcza do najbliższych przedszkoli przy Szkole Podstawowej Nr 113 - 4 pkt . (sposób weryfikacji - oświadczenie rodzica - załącznik nr 4)

5) Szkoła Podstawowa Nr 113 jest na trasie do pracy jednego z rodziców kandydata - 3 pkt. ( sposób weryfikacji- oświadczenie rodzica - załącznik nr 5 )

6) rodzina kandydata mieszka w okolicy Szkoły Podstawowej nr 113 w Krakowie

2 pkt. (sposób weryfikacji - oświadczenie rodzica- załącznik nr 6)

 

7) kandydat jest dzieckiem pracownika Szkoły Podstawowej Nr 113 - 1 pkt.

( sposób weryfikacji - oświadczenie rodzica - załącznik nr 7)

 

Maksymalna ilość punktów - 25pkt.

Wzory oświadczeń, wnioski i zgłoszenia można pobrać i złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30 - 15.30

 

 

Terminarz- I klasa

 

Data

Zdarzenie

 

1.03 (od godz. 9.00) - 31.03.2014

 

Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców, przyjmowanie wniosków w szkołach (od 3.03)

 

 

 

23.04 godz. 9:00

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

 

 

 

24.04-29.04

 

Potwierdzanie woli uczęszczania dzieci do szkoły

 

 

 

30.04 godz. 9:00

 

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

(od tej daty rodzice mogą składać wnioski do KR o uzasadnienie odmowy przyjęcia a następnie odwołania od rozstrzygnięcia KR)

 

 

od 5.05

 

Rekrutacja uzupełniająca (system elektroniczny wspomaga rekrutację uzupełniającą od 5.05 do 31.08).

  
  
C 2005-2014 SP113