Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   

Prof. Leopold Węgrzynowicz

Urodził się 19 IX 1881 r. w Tuchowie w powiecie tarnowskim. W Dobrej k / Limanowej ukończył trzy klasy szkoły powszechnej, czwartą w Pilźnie. W latach 1892 - 1900 uczęszczał do gimnazjum w Nowym Sączu. Studia wyższe ukończył w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był tu studentem w latach 1900 - 1905. Od roku 1906 do wybuchu I wojny światowej był kolejno: bibliotekarzem Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego w Krakowie, prefektem Bursy Urzędników Prywatnych we Lwowie, nauczycielem gimnazjalnym w Kutach oraz w Barszczowie. Od wybuchu I wojny światowej do grudnia 1916 r. służył w wojsku austriackim.
W roku szkolnym 1916/17 pełnił funkcję nauczyciela w Stryju, a w pierwszym półroczu 1917 /18 w Nowym Targu. Od drugiego półrocza do momentu przejścia w stan spoczynku, tj. do dnia 31 VIII 1950 r. uczył w gimnazjum Adama Mickiewicza w Krakowie przy ulicy Starowiślnej.
Od pierwszej chwili swej pracy zawodowej wiele czasu poświęcał działalności społecznej. W latach 1917 - 1920 pracował czynnie w harcerstwie, pełniąc funkcję komendanta hufca krakowskiego. Równocześnie wspólnie z prof. Ludomirem Sawickim organizował jako członek Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, ruch krajoznawczy wśród młodzieży szkolnej. Od roku 1920 redagował organ Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej - "Orli Lot", w którym pojawiały się artykuły naukowców z zakresu przyrody, geografii, historii, językoznawstwa, prace młodzieży oraz sprawozdania z działalności kół krajoznawczych. Prof. Węgrzynowicz był także przewodniczącym Komisji Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej, która powstała przy Polskim Towarzystwie Krajoznawczym 19 III 1927 r. W uznaniu wartości prac nad kulturą ludową mianowano prof. Węgrzynowicza 19 XII 1936 r. współpracownikiem Komisji Etnograficznej przy Państwowej Akademii Nauk. W czasie okupacji nie przerwał pracy. Uczył w Liceum Administracyjno - Handlowym w Krakowie. Po wojnie prowadził nadal działalność wśród młodzieży. "Orli Lot" mimo trudności finansowych wychodził nadal. W 1950 r. zostają rozwiązane Koła Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej, przestaje również ukazywać się pismo "Orli Lot". Gdy w 1957 r. zarządzeniem ministra oświaty wprowadzono krajoznawstwo do szkół i utworzono Komisję do Spraw Krajoznawstwa i Turystyki Szkolnej przy Ministrze Oświaty, prof. Węgrzynowicz został jej przewodniczącym. Równocześnie opracowywał historię ruchu krajoznawczego. Praca jego "Wspomnienie o kołach krajoznawczych młodzieży szkolnej" była nagrodzona w 1957 r. przez PAN.
Prof. Węgrzynowicz - niezmordowany badacz kultury ludu polskiego i zasłużony inicjator ruchu krajoznawczego wśród szerokich rzesz młodzieży szkolnej, był wielokrotnie odznaczony, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Leopold Węgrzynowicz zmarł 11 VIII 1960 r. w Dobrej koło Limanowej.


 
  
C 2005-2015 SP113