Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   

Historia SP nr 113.

Pierwsza szkoła podstawowa powstała na Azorach po II wojnie światowej, w 1946 r. Do momentu jej powstania dzieci uczęszczały do szkół: nr 34 przy ul. Kazimierza Wielkiego; nr 35 przy ul. Głowackiego i nr 36 przy ulicy Mazowieckiej.
Nauka w pierwszej szkole na Azorach odbywała się w bardzo ciężkich warunkach, gdyż szkoła mieściła się w budynku prywatnym przy ul. Niskiej i dysponowała jedynie dwoma salami . W takich oto warunkach młodzież uczyła się przez dwa lata. 1 września 1948 r. szkoła została przeniesiona na ulicę Piękną / obecnie Stanisławską /, również do budynku prywatnego. Otrzymała wówczas nr 15, zaś patronem szkoły był Mikołaj Kopernik. Po usilnych staraniach mieszkańców i ówczesnego kierownika szkoły Andrzeja Sieleckiego rozpoczęto w 1955 r. budowę nowej szkoły, którą ukończono po jedenastu miesiącach. Dnia 01. IX. 1956 r. młodzież rozpoczęła naukę w dwupiętrowym budynku przy ul. Chełmońskiego 37. W roku 1957 / 58 powstała tu jedenastolatka pod nazwą - Szkoła Podstawowa i Liceum nr XII im. M. Kopernika. Do szkoły podstawowej uczęszczały dzieci z Azorów, a do liceum młodzież, która ukończyła kl. VII w tejże szkole, młodzież ze szkół nr 50, 51, 36, 67 oraz z okolicznych wiosek na północny - zachód od Krakowa, np. z Zielonek.
W latach 1964 - 65 w związku z powstaniem nowego osiedla mieszkaniowego Azory II liczba uczniów uczęszczających do szkoły uległa potrojeniu. Przykładowo w 1964 r. wynosiła 388, a w r. 1965 - 998 uczniów. Zrodziło to konieczność wybudowania nowego budynku szkolnego, który miał być oddany do użytku w grudniu 1965 r. Uroczyste otwarcie nowego gmachu szkoły odbyło się 29.I.1966 r. Szkoła została zlokalizowana przy ul. Stachiewicza nr 33.
Była drugą szkołą wybudowaną na terenie osiedla Azory, a dziewiątą oddaną do użytku w okresie powojennym w dzielnicy Kleparz. W dniu jej otwarcia szkoła liczyła 15 sal lekcyjnych, 4 pracownie i salę gimnastyczną. Pierwszym kierownikiem szkoły została Maria Stachowiak. 
  
C 2005-2015 SP113