Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   

Dekalog internauty.  1. Nie traktuj komputera jak bożka.
  2. Miej świadomość, po co przed nim zasiadasz.
  3. Pamiętaj, że za drzwiami internetu nie wszystko jest dobre.
  4. Rodzicu czuwaj nad tym, co robi twoje dziecko; poszerzaj swoją wiedzę.
  5. Nie zabijaj czasu i talentów przed komputerem.
  6. Nie lekceważ zagrożeń płynących z sieci.
  7. Nie - piractwu i hackerom.
  8. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania w kontaktach internetowych.
  9. Nie zaniedbuj czynienia dobra za pośrednictwem sieci.
  10. Ani nie zastępuj przyjaciół komputerem.
 


 
  
C 2005-2006 SP113