Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   

Doradztwo zawodowe

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

DORADZTWO ZAWODOWE zbiór przydatnych informacji :))

SPInKa - Szkolny Punkt Informacji i Kariery został powołany w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II.

Jego celem jest przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami
Zapraszamy do współpracy.

- List dyrektora szkoły

-

Zawody potrzebne na rynku pracy

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawody-potrzebne-na-rynku-pracy--obwieszczenie-ministra-edukacji-narodowej

 


 
  
C 2005-2020 SP113