Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   

Doradztwo zawodowe

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

DORADZTWO ZAWODOWE zbiór przydatnych informacji :))

SPInKa - Szkolny Punkt Informacji i Kariery został powołany w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ (po wcześniejszym umówieniu poprzez dziennik elektroniczny) W REŻIMIE SANITARNYM lub poprzez MS Teams

Jego celem jest przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami
Zapraszamy do współpracy.

- List dyrektora szkoły

- Harmonogram spotkań w drugim okresie roku szkolnego 2020/2021

Na jakie zawody będzie zapotrzebowanie na rynku pracy?

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/prognoza-zawody-2021

 

Zapraszam! Anna Goś/doradca zawodowy


 
  
C 2005-2021 SP113