Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   

"40 lat minęło. "

Nasza 113-tka obchodziła w ubiegłym roku swoje 40-lecie. Jak na szkołę w średnim wieku ma się czym poszczycić. Wykształciła tysiące uczniów, co może nie jest czymś nadzwyczajnym w przypadku szkoły, jednak wielu spośród nich ukończyło wyższe uczelnie. Szkoła współpracuje między innymi z Akademią Pedagogiczną-jako placówka ćwiczeń oraz z Uniwersytetem Jagiellońskim- w ramach Stowarzyszenia Szkół M.A.K.A.B.R.A. Braliśmy udział w międzynarodowych programach Socrates-Comenius. Nasi uczniowie
wyjeżdżali za granicę oraz przyjmowali kolegów z zaprzyjaźnionych szkół u siebie. Posiadamy certyfikat Szkoły z klasą.
Stowarzyszenie M.A.K.A.B.R.A. tworzy grupa placówek oświatowych z Krakowa i okolic, powiązanych ideą unowocześniania pracy dydaktycznej i wychowawczej, co zapewnić ma uczniowi wszechstronny rozwój osobowości, przygotować go do godnego życia i radzenia sobie w gwałtownie zmieniającej się współczesnej rzeczywistości. Celem naszych działań jest nie tylko wyposażenie młodzieży w konkretną, potrzebną do życia wiedzę, ale i wykształcenie: poczucia odpowiedzialności za siebie i za innych ludzi, umiejętności przyjaźni, współpracy i współdziałania, postaw tolerancyjnych i altruistycznych.
Zdjęcia z 40-lecia.


 
  
C 2005-2006 SP113