Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   

Zajęcia dla klas 3 z pracownikiem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących.

W dniu 19 marca bieżącego roku pani Bożena Jędrusiak -osoba niewidoma pracująca jako nauczycielka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Krakowie przy ulicy Tynieckiej 6, prowadziła zajęcia dla trzecioklasistów, pokazujące sposób nauczania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W czasie spotkania zaprezentowała pomoce dydaktyczne wykorzystywane między innymi w nauce alfabetu Braille'a, tablice do kreślenia linii i figur matematycznych oraz wiele innych ciekawych przedmiotów ułatwiających codzienne życie jak na przykład portfel do segregacji monet.
W swoim wystąpieniu prosiła o życzliwość, wsparcie ludzi w pełni sprawnych względem osób niewidomych i niedowidzących.
Spotkanie z panią Bożeną było przyjęte przez wszystkich uczestników z wielkim zaciekawieniem. Przepływało ono w ciepłej, serdecznej atmosferze.
Z pewnością będzie owocowało właściwą, pozytywną postawą młodych ludzi wobec tych, którzy funkcjonują trochę inaczej niż reszta społeczeństwa - rzesza ludzi w pełni sprawnych.

Wychowawcy klasy 3a i 3b


 
  
C 2005-2012 SP113