Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   

OBCHODY 30-TEJ ROCZNICY WYBORU KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY NA PAPIEŻA

W ramach obchodów 30-tej rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża w naszej szkole organizujemy:
- Lekcje wychowawcze i katechezy związane z życiem i działalnością Jana Pawła II.
- Gazetki związane z Ojcem Świętym w klasach i na korytarzu.
- Wystawę poświęconą papieżowi "Ojciec Święty Jan Paweł II żyje w naszych sercach". Na wystawie trwającej od 15.10.08 r. do 20.10.08 r. zgromadziliśmy książki napisane przez papieża i książki o Nim, liczne czasopisma związane z życiem i działalnością Ojca Świętego, wiele wydawnictw, płyt i kaset opisujące podróże papieskie oraz ciekawe pamiątki związane z Janem Pawłem II np.: portrety, popiersia, krzyże, różańce, znaczki, monety, karty wstępu na uroczystości, modlitwy oraz wiele fotografii ze spotkań z Ojcem Świętym. Wiele emocji i powtórnych przeżyć doświadczyliśmy oglądając reportaże w czasopismach z ostatnich dni Jana Pawła II , które były jednym wielkim czuwaniem zjednoczonego świata. Wystawę zwiedzili uczniowie, rodzice i nauczyciele.
- Konkurs plastyczny dla klas 0 - III : Obrazy z życia Jana Pawła II.
- Konkurs poetycki dla klas III - IV : Wiersz o Janie Pawle II.
- Konkurs literacki dla klas V : Opowiadanie związane z życiem i działalnością lub osobistymi przeżyciami dotyczącymi Ojca Świętego.
- Konkurs literacki dla klas VI : List do Jana Pawła II.
- Turniej wiedzy o życiu Jana Pawła II dla klas III - VI.
- Apel (montaż słowno-muzyczny) "Jan Paweł II żyje w naszych sercach".
- Wycieczka do Wadowic : Śladami Jana Pawła II 
  
C 2005-2008 SP113