Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy z Gramatyki Języka Polskiego "A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają"

Dane organizatora:
Szkoła Podstawowa nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza
31-328 Kraków, ul. Stachiewicza 33
tel: 12-637-49-04
fax: 12-636-22-19
www.sp113.ovh.org
e-mail: sekretariat113@wp.pl


Cele konkursu:
.rozpowszechnienie i popularyzacja wiedzy na temat gramatyki języka ojczystego;
.kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
.promowanie dzieci o wybitnych zdolnościach humanistycznych i ich rozwijanie;
.ukazanie aktywności intelektualnej, jako źródła osobistej satysfakcji.

Kategoria wiekowa - szkoła podstawowa - kl. IV-VI.

Zakres materiału:
1. Wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące, w tym zdania i równoważniki zdań.
2. Związki wyrazów w zdaniu, w tym rola podmiotu i orzeczenia.
3. Odmienne i nieodmienne części mowy oraz podstawowe kategorie fleksyjne.
4. Związki znaczeniowe między wyrazami.
5. Budowa słowotwórcza wyrazów.
6. Rodzaje głosek.
7. Akcent wyrazowy, intonacja.

Szczegółowy przebieg konkursu:
.Konkurs ma formę pisemnego testu.
.Zadania będą miały charakter otwarty i zamknięty
.Termin konkursu 18.04. 2012 r. Godzina 9.00.
.Miejsce Szkoła Podstawowa nr 113 ul Stachiewicza 33.
.Zgłoszenia, zawierające imię i nazwisko ucznia oraz nazwę szkoły, prosimy przesyłać faxem do organizatora do 13 kwietnia 2012 roku.
.Szkołę może reprezentować maksymalnie 3 uczniów.


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji danych osobowych laureatów konkursu: Imienia nazwiska oraz nazwy szkoły
Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i sponsorów.
Ustalenia jury są ostateczne.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: szamto@wp.pl
 
  
C 2005-2010 SP113