Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ STRONĘ WWW
§1
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 113 w Krakowie.
Konkurs odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia minimum 6 projektów stron wykonanych przez różnych uczniów.

§2
Strona zgłoszona do konkursu powinna zostać opublikowana na darmowym serwerze. Jej tematyka powinna dotyczyć:
a/ życia szkoły /np. nieoficjalna witryna SP 113/,
b/ życia klasy /strona klasy, do której uczęszcza uczestnik konkursu/,
c/ działającego w szkole koła zainteresowań,
d/ działalności Szkolnej Rady Uczniowskiej,
e/ funkcjonowania biblioteki i czytelni multimedialnej,
f/ świetlicy szkolnej.
Na stronie należy umieścić godło / pseudonim / autora strony. Witryna powinna zawierać minimum 5 stron i ma zostać wyposażona w przyciski nawigacyjne, ułatwiające poruszanie się między poszczególnymi stronami.
Witryny mogą być wykonywane przy pomocy dowolnie wybranego kreatora stron www.
§3
Termin zgłaszania wykonanej strony z podaniem jej adresu mija w dniu 25 maja.
Pisemne zgłoszenia przyjmują: mgr A. Suder, mgr T. Komenda\
§4
1. Komisja oceniając prace zwraca uwagę na jakość przygotowanych stron. W szczególności komisja bierze pod uwagę następujące kryteria: funkcjonalność, zakres informacji i ich aktualności, pomysłowość, estetykę, czytelność, stopień zaawansowania techniki tworzenia stron WWW.
2. Do konkursu nie będą przyjmowane zgłoszenia stron zawierających treści obraźliwe, rasistowskie, erotyczne, wulgarne itp.
3. Komisja sporządza z obrad protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.
4. Decyzje Komisji są wiążące i ostateczne.
§5
Komisja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia praktycznego sprawdzianu administrowania stroną , o którego terminie uczestnicy zostaną powiadomieni. Komisja nagrodzi trzy najlepsze witryny WWW wartościowymi nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Radę Rodziców .


 
  
C 2005-2006 SP113