Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   

"Przymierze polsko-węgierskie"

Szkoła Podstawowa nr 113 w Krakowie ogłasza konkurs humanistyczny

dla uczniów szkół podstawowych

"Przymierze polsko-węgierskie"

 

Kategorie:

I. Konkurs wiedzy o Węgrzech z elementami historii okresu Unii polsko-węgierskiej z 1370 r.

Zagadnienia:

•  Zjazd w Wyszehradzie - 1339 r.

•  Elżbieta Łokietkówna żoną Karola Roberta - ścisła współpraca Węgier i Polski.

•  Umowa Kazimierza Wielkiego z Andegawenami na temat przejęcia tronu w Polsce po jego bezpotomnej śmierci.

•  Koronacja Ludwika Węgierskiego 1370 r. - Unia personalna polsko-węgierska.

•  Regencja Elżbiety Łokietkówny w Polsce w zastępstwie Ludwika Węgierskiego.

•  Powstanie państwa węgierskiego.

•  Regiony Węgier - warunki geograficzne, klimat, atrakcje turystyczne.

•  Najważniejsze postacie związane z kulturą Węgier (literatura, sztuka, muzyka, kuchnia).

Obowiązuje znajomość wizerunków w sztuce postaci wymienionych w zagadnieniach.

 

Regulamin

- Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.

- Szkoła zgłasza do konkursu jeden zespół 3-osobowy - do 29 kwietnia 2011 r . drogą elektroniczną - e-mail: sekretariat113@wp.pl

- Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: imiona i nazwiska uczniów wchodzących w skład zespołu, klasa, imię i nazwisko opiekuna.

- Konkurs ma charakter quizu drużynowego. Należy się wykazać umiejętnością rozpoznawania postaci historycznych.

- Konkurs odbędzie się 11 maja 2011 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 113 w Krakowie, ul. Stachiewicza 33.

Bibliografia:

1. Wyrozumski Jerzy, Historia Polski do roku 1505, Warszawa

1984.

- rozdział VI: 11. Sojusze polityczne Łokietka i niebezpieczeństwo luksemburskie;

- rozdział VI: 20. Sprawa następstwa tronu po Kazimierzu Wielkim;

- rozdział VI: 21. Rządy andegaweńskie w Polsce.

•  Biber Tomasz, Leszczyński Maciej, Poczet władców Polski, Poznań, 1997.

- rozdziały: Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, Ludwik Węgierski.

•  Atlas historyczny od starożytności do współczesności, Nowa Era: Warszawa, 2005.

•  Poznaj Świat nr 1, 2005 : Dodatek: Poznaj Europę Węgry.

•  Poznaj Świat nr 10, 2009 : Trybalski Piotr: Pięć pomysłów na Budapeszt.

•  Internetowa Encyklopedia PWN - www.encyklopedia.pwn.pl

•  Wielka Internetowa Encyklopedia Powszechna - www.portalwiedzy.onet.pl

 

II. Konkurs recytatorski fragmentu prozy wybranego utworu z literatury węgierskiej.

 

Regulamin

- Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.

- Szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników.

- Czas prezentacji jednego utworu nie może przekraczać 3 minut.

- Ocenie podlegać będą dykcja, interpretacja utworu, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.

- Zgłoszenia przyjmowane będą do 29 kwietnia 2011 r. drogą elektroniczną - e-mail: sekretariat113@wp.pl

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, autor i tytuł wybranej książki, imię i nazwisko opiekuna.

- Konkurs odbędzie się 11.05.2011 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 113 w Krakowie, ul. Stachiewicza 33.

III. Konkurs literacki dla uczniów klas IV-VI "Wspomnienia z podróży po Węgrzech".

Regulamin

- Forma literacka dowolna.

- Praca powinna zawierać maksymalnie 2 strony maszynopisu A4 napisane czcionką Arial 12.

- Termin nadsyłania prac do 20 kwietnia 2011 r . na adres:

Szkoła Podstawowa nr 113

ul. Stachiewicza 33

31-328 Kraków

- Praca powinna zawierać informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna.

- Szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace.

- Wyniki konkursu i termin uroczystego finału będą ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 113 od 6 maja 2011 r .

www.sp113.ovh.org

 

IV. Konkurs układania kostki Rubika na czas dla uczniów klas I-VI.

Regulamin

- Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych.

- Szkoła zgłasza jednego przedstawiciela z klas I-III i jednego przedstawiciela z klas IV-VI do 29 kwietnia 2011 r . drogą elektroniczną - e-mail: sekretariat113@wp.pl

 

- Zgłoszenie powinno zawierać informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna.

 

V. Konkurs plastyczny

1. "Interpretacja plastyczna wybranego utworu Franciszka Liszta" -

konkurs przeznaczony dla uczniów klas 0-III.

2. "Wizerunek wybitnych postaci związanych z historią Polski i Węgier /np. Elżbieta Łokietkówna, Władysław Warneńczyk, Stefan Batory, Jan III Sobieski, Józef Bem/" -

konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV-VI.

 

Regulamin

- Technika prac dowolna.

- Format pracy: maksymalnie A3.

- Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie.

- Każda placówka może nadesłać maksymalnie 5 prac.

- Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie i zawierać następujące dane:

•  imię i nazwisko autora,

•  wiek autora (klasa),

•  tytuł pracy oraz źródło inspiracji (dla uczniów klas 0-III),

•  nazwa, adres i telefon placówki,

•  imię i nazwisko opiekuna.

- Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy przesłać lub dostarczyć do dnia 29 kwietnia 2011 r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 113

ul. Stachiewicza 33

31-328 Kraków

- Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac w wymienionych kategoriach, przyznając nagrody i wyróżnienia.

- Przy ocenie prac, jury będzie brało pod uwagę:

•  ciekawy pomysł artystyczny,

•  staranność wykonania.

- Wyniki konkursu i termin uroczystego finału będą ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 113 od 6 maja 2011 r.

www.sp113.ovh.org

- Prace przesłane na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora.

 

Podsumowanie konkursów i rozdanie nagród nastąpi 11.05.2011 r. po zakończeniu imprezy ok. godz. 13.00

 

Dzień ten uświetni przybycie rycerzy w strojach z epoki średniowiecza.

 

Informacji o konkursach udziela:

Szkoła Podstawowa nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza,

ul. Stachiewicza 33

31-328 Kraków

Tel. 12 637 49 04, tel/fax: 12 636 22 19 e-mail: sekretariat113@wp.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach.

Organizatorzy


 
  
C 2005-2011 SP113