Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   


O szkole:
Dyrekcja
Rada Rodziców
Kącik pedagoga
Dokumenty szkolne
Biblioteka
e-Świetlica szkolna
Doradztwo zawodowe
Harcerze
Informator szkolny
e-Samorząd Uczniowski
Hymn szkoły
  e-Zerówka
e-POWRÓT
 
 
Jadłospis
 
 
 
Foto galeria
 
     
 


 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020-2021.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

Serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w SP nr 113

1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego. Dlatego też uroczystość będzie miała charakter inny niż zwykle.  Uczniowie spotkają bezpośrednio w salach lekcyjnych z wychowawcami.

Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce. Wszyscy zobowiązani są do założenia ochrony ust i nosa (maseczki/przyłbice). Należy udać się tylko do wyznaczonych sal lekcyjnych dla danego oddziału klasowego.

Klasy wchodzące wejściem głównym:

•  godz. 8:00 - klasa 8b (sala 45), wych. p. Liliana Hadula

•  godz. 8:15 - klasa 8a (sala 18), wych. p. Agnieszka Krzywoń

•  godz. 8:30 - klasa 5a (sala 34), wych. p. Anna Godzwon

•  godz. 8:45 - klasa 4b (sala 33), wych. p. Anna Dorynek-Wysowska

•  godz. 9:00 - klasa 4a (sala 30), wych. p. Maria Krupa

•  godz. 10:00 - klasa 3a (sala 9), wych. p. Elżbieta Musiał

•  godz. 10:15 - klasa 2a (sala 10), wych. p. Patrycja Ziarko

 

•  godz. 11:30 - dzieci z oddziału przedszkolnego " zeróweczka " - spotkanie w sali 30 i 30A. Zapraszamy każdego przedszkolaka tylko z jednym rodzicem .

 

Klasy wchodzące wejściem bocznym od ul. Stachiewicza (metalowe schody):

•  godz. 8:00 - klasa 7a (sala 37), wych. p. Mateusz Piech

•  godz. 8:15 - klasa 7b (sala 21), wych. p. Marta Gwóźdź

•  godz. 8:30 - klasa 7c (sala 20), wych. p. Tomasz Komenda

•  godz. 8:45 - klasa 6a (sala 35), wych. p. Elżbieta Radoń

•  godz. 9:00 - klasa 6b (sala 36), wych. p. Piotr Płoszaj

•  godz. 10:00 - klasa 3b (sala 11), wych. p. Jolanta Zaczyńska

•  godz. 10:15 - klasa 2b (sala 12), wych. p. Renata Kubica

 

Klasa wchodząca wejściem przez szatnię

•  godz. 8:00 - klasa 6c (sala 0), wych. p. Małgorzata Pachołek

 

Klasy wchodzące wejściem od boiska górnego (przełączka do sali gimnastycznej):

•  godz. 11:00 - klasa 1a i kl. 1b - spotkanie w sali gimnastycznej. Zapraszamy każdego pierwszoklasistę tylko z jednym rodzicem .

 

Informacja od ajenta stołówki- Frykas catering.

 

Wyprawki do klasy pierwszej i "zerówki".

"zerówka"

klasa I

 

Bezpieczne wakacje .

 

Do zobaczenia po wakacjach.

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie naszych Uczniów oraz Dzieci z "Zeróweczki".

Z całego serca dziękujemy za cały rok współpracy, za Waszą cierpliwość, trud i starania, zwłaszcza w czasach Zdalnego Nauczania. Życzymy odpoczynku od wszelkich trosk w wakacyjny, letni czas. Mamy nadzieję, że już we wrześniu spotkamy się w normalnej szkolnej rzeczywistości, w murach naszej Stotrzynastki.

Wdzięczni :)
Dyrektor i Nauczyciele

 

Życzymy wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji.

Dbajmy o własne zdrowie, przestrzegajmy podstawowych zasad wszędzie tam, gdzie może czyhać na nas niebezpieczeństwo. Wakacje to zasłużony czas odpoczynku.


List Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.

 

Informacje dla ósmoklasistów dotyczące egzaminu .

Terminy i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019/2020

W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W terminie głównym

język polski - 16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00

matematyka - 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9.00

język angielski - 18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz.9.00

W terminie dodatkowym

język polski - 7 lipca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00

matematyka - 8 lipca 2020 r. (środa) godz.9.00

język angielski - 9 lipca 2020 r. (czwartek) godz.9.00

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

Czas trwania (min.)

arkusz standardowy

(przedłużenie czasu,
o którym mowa w pkt. 17. Komunikatu CKE)

język polski

120 (do 180)

matematyka

100 (do 150)

język angielski

90 (do 135)

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej.

 

Dzień Dziecka.

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" -

Janusz Korczak

Z okazji Dnia Dziecka, życzymy wszystkim dzieciom (i tym mniejszym i tym większym), aby uśmiech zawsze gościł na Waszych twarzach, a każdy dzień był wspaniałą przygodą i niósł ze sobą wiele pozytywnych doświadczeń.

 

Komunikat dla ósmoklasistów- rekrutacja w systemie Omikron.

Z uwagi na stan epidemii, w tym roku szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Kraków oraz szkoły podstawowe prowadzone przez inne organy, które przystąpiły do systemu rekrutacji Omikron nie wydają haseł dostępowych dla swoich absolwentów. Absolwenci szkół podstawowych podczas rejestracji wniosku osobiście będą tworzyć hasło do konta.

 

Konsultacje dla uczniów.
W okresie od 1 czerwca do 5 czerwca organizowane są konsultacje dla uczniów. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej- zgodnie z podaną poniżej organizacją pracy.

 

Organizacja pracy biblioteki i harmonogram zwrotu podręczników .

 

Konsultacje dla uczniów klas ósmych.

W związku z nowelizacją prawa dotyczącego organizacji pracy w szkole w czasie sytuacji epidemicznej spowodowanej wirusem COVID-19 dyrektor szkoły organizuje konsultacje dla uczniów klas ósmych.

 

Przedłużenie zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym.

Informuję, że przedłużam zawieszenie zajęć w oddziale przedszkolnym do 22 maja. W dalszym ciągu trwa kształcenie zdalne.


Dyrektor szkoły

Bożena Sadok

 

Informacja dla osób korzystających z obiadów.

Obiady szkolne

Szanowni Państwo.
Nadpłacona kwota za obiady w miesiącu marcu, do odbioru w postaci:
- vouchera na obiady w miesiącu wrześniu
- zwrotu na konto.
Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 509-838-560

FRYKAS CATERING

 

 

Wznowienie pracy szkół i placówek oświatowych - regulacje prawne oraz szczegółowe wytyczne sanitarne.

Szanowni Państwo,

od 18 maja br. wznawiana jest stopniowo praca szkół i placówek oświatowych. W załączeniu regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne. Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

od 18 maja br.:

  • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:

  • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
  • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;

Od 1 czerwca br.:

  • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Poniżej linki do aktualnych komunikatów i wytycznych.

 

Przedłużenie zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym.

Informuję, że przedłużam zawieszenie zajęć w oddziale przedszkolnym do 15 maja. W dalszym ciągu trwa kształcenie zdalne.


Dyrektor szkoły

Bożena Sadok

 

Zawieszenie zajęć w oddziale przedszkolnym.

Pragnę poinformować, że na podstawie §18 ust.2 pkt2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.), ze względu na wystąpienie zdarzenia, które może zagrozić zdrowiu dzieci i brak możliwości zapewnienia im bezpieczeństwa , za zgodą organu prowadzącego, zawieszam zajęcia w oddziale przedszkolnym, w okresie od 6 maja 2020 r. do 8 maja 2020 r.


Dyrektor szkoły

Bożena Sadok

Szkoła Podstawowa nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza
ul. Stachiewicza 33
31-328 Kraków
tel: 12 637-49-04
e-mail: sekretariat113@wp.pl

 

Padlet Samorządu Uczniowskiego już działa.

 

Rekrutacja 2020-2021

Szanowni Państwo,
Ze względu na obecną sytuację wprowadzona zostanie nowa funkcjonalność modułu rekrutacyjnego Elemento:
Wolę przyjęcia dziecka rodzic będzie mógł potwierdzić elektronicznie logując się na konto dziecka (krakow.elemento.pl) lub przesyłając e-mail do szkoły na adres podany w ofercie rekrutacyjnej. Nie wymagamy żadnego określonego sformułowania. Treść wiadomości ma wskazywać, że rodzic akceptuje wynik rekrutacji i wyraża wolę uczęszczania dziecka np. akceptuję, zgadzam się.
Funkcjonalność ta zostanie włączona dla rodziców w poniedziałek (4 maja). Od strony szkoły nic się nie zmienia, poza tym, że na liście w menadżerze placówki automatycznie będzie się zmieniała informacja o potwierdzeniu woli (w momencie potwierdzenia przez rodzica, szkoła będzie mogła anulować potwierdzenie jak i potwierdzić tak jak dotychczas).

Z wyrazami szacunku,
Łukasz Pala
Wydział Edukacji UMK

Lista kandydatów niezakwalifikowanych

Lista kandydatów zakwalifikowanych

 

Doradztwo zawodowe- Padlet.

 

Rekrutacja 2020/2021.

RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Prosimy pobrać dokument: " Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola" wypełnić, podpisać i scan lub zdjęcie dokumentu przesłać mailem na adres: sekretariat113@wp.pl

w terminie: 27 kwietnia - 08 maja, do godz. 13.00.

Rodzice, którzy nie mają możliwości wydrukowania dokumentów, mogą odebrać je ze szkoły w dniach:

poniedziałek (27.04), wtorek (28.04), w godzinach 8:00-15:00

Od tych, którzy nie mogą przesłać dokumentów drogą mailową, pracownik sekretariatu odbierać je będzie w dniach 6 i 7 maja, w godzinach 15:00-17:00.

Przesłanie/złożenie wymienionych dokumentów to warunek konieczny, by dziecko zostało przyjęte do oddziału przedszkolnego w naszej szkole!  

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych.

 

Kształcenie na odległość do 24 maja.

 

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Budowlanych.

Zespół Szkół Budowlanych Przyzakładowych Przedsiębiorstwa
Budownictwa Przemysłowego "Chemobudowa-Kraków" S.A.

 

Świąteczne życzenia.

Wszystkim Uczniom, Rodzicom, Pracownikom SP 113 składamy życzenia spokojnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, wypełnionych nadzieją w tym trudnym dla nas czasie.

Niech tegoroczne święta upłyną w domowym zaciszu, w poczuciu bezpieczeństwa, wlewając w nasze serca radość i wiarę w nadchodzące lepsze dni.

 

Informacja o pomocy - Ośrodka Interwencji Kryzysowej .
Telefon zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

 

7 dni z Siódemką - wirtualne dni otwarte.

VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie organizuje 7 Dni z Siódemką, czyli tydzień, dzięki któremu uczniowie ósmych klas dowiedzą się sporo o VII Liceum.
Prima aprilis to dzień poświęcony na zapoznanie kandydatów z profilami klas.
Przez dwa kolejne dni będziemy opowiadać o wszelkich aktywnościach pozalekcyjnych, a ostatniego dnia podsumujemy cały tydzień.

 

Próbny egzamin ósmoklasisty - 30, 31marca i 1 kwietnia.

Język polski
-Arkusz egzaminacyjny
-Zeszyt rozwiązań
-Karta odpowiedzi

Matematyka
-Arkusz egzaminacyjny
-Karta odpowiedzi
-Karta rozwiązań zadań
-Zeszyt rozwiązań

Język angielski
-Arkusz egzaminacyjny
-Zeszyt rozwiązań
-Karta odpowiedzi
-Nagranie MP3- plik należy zapisać na dysku
-Nagranie MP3 (wydłużone przerwy- dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się )- plik należy zapisać na dysku

 

 

Kształcenie na odległość do 10 kwietnia.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2- informacja o pracy zdalnej.

Szanowni Państwo,
W związku z niemożliwością zapewnienia prawidłowej pracy Poradni, działalność naszej placówki i - co za tym idzie - zajęcia z dziećmi zostają zawieszone na okres od 13.03.2020 r. do 25.03.2020 r. Sytuacja ta ma związek z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W tych dniach kontakt z naszą Poradnią  w sprawach administracyjnych  jest możliwy w godz. 8:00 - 14:00 pod numerem 660 637 504 oraz poprzez mail  poradnia2krakow@op.pl , co zapewni możliwość uzyskania aktualnej informacji na temat funkcjonowania placówki i załatwiania bieżących spraw.

 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Krakowski Ośrodek Terapii.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą naszej Poradni na czas zagrożenia epidemicznego i związanego z nim zamknięcia instytucji oświatowych. Przygotowujemy dla Państwa publikacje, możliwość kontaktu online, zadawania pytań i poszukiwań odpowiedzi.

  1. Kontakt z terapeutami.
  2. Wskazówki dla rodziców i dzieci na czas kwarantanny.
  3. List do rodzin objętych terapią.
  4. Kotopiryna czyli empatyczne odpowiedzi na trudne pytania dzieci.

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych .

"Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa."


Szanowni Państwo.
W związku z decyzją Rządu, Ministra Edukacji Narodowej i Organów Prowadzących szkoły, w dniach 12 i 13 marca 2020 r. (czwartek i piątek) zostają zawieszone zajęcia szkolne. Oznacza to, że nauczyciele nie będą prowadzić lekcji, a szkoła jedynie zapewni opiekę dzieciom najmłodszym, których rodzice w tak krótkim czasie nie są w stanie zapewnić opieki w domu. Świetlica szkolna 12 i 13 marca będzie czynna od 6.45 do 17.00. Z uwagi na trudność w przewidzeniu liczby obecnych w tych dwóch dniach dzieci w szkole, obiady szkolne zostają odwołane. Nie będzie też działać sklepik szkolny. Proszę zaopatrzyć dzieci, które jutro i pojutrze pojawią się w szkole, w kanapki i picie.

Od 16 do 25 maca 2020 r. szkoła będzie zamknięta. Dzieci mają pozostać w domach. Ten czas to okres kwarantanny koronawirusa. Prosimy o bieżące śledzenie wiadomości w dzienniku elektronicznym szkoły. Pojawią się tam materiały, linki, zadania, zwłaszcza dla ósmoklasistów, których czeka egzamin w niezmienionym kwietniowym terminie.

Prosimy też o zapoznanie się z treściami na stronach MEN:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Dyrektor szkoły
Bożena Sadok

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy 1.

W związku z zaistniałą sytuacją, w okresie od 16 do 25 marca, proszę składać wnioski do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego elektronicznie. Po wprowadzeniu proszę o kontakt telefoniczny ( 660-637-403 ) w celu potwierdzenia przez szkołę wprowadzonego podania. Poniżej linki rekrutacyjne.

Aby wprowadzić podanie należy pobrać hasło z obecnego przedszkola.

https://krakow.formico.pl/formico-parents/main.action (oddział przedszkolny)

https://krakow.elemento.pl/elemento-parents/main.action (klasa pierwsza)

Numer kontaktowy 660-637-403

Sekretarz szkoły
Żaneta Nowak

 

Informacje w sprawie środków ochrony przeciwko koronawirusowi.

 

Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące podstawowych środków ochrony przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19, jak również najnowsze informacje można znaleźć na stronach:

 

Gry planszowe.

4 marca do uczniów klas piątych przyszli uczniowie LO nr 8 w Krakowie- wśród nich również nasi absolwenci. Na sali gimnastycznej zorganizowali turniej gier planszowych. Piątoklasiści świetnie się bawili- przez prawie dwie godziny.

 

"Za wolność, za cesarza, za ojczyznę! Przymierze polsko-francuskie 1797-1815".

Szkoła Podstawowa nr 113 w Krakowie ogłasza konkurs humanistyczny dla uczniów szkół podstawowych "Za wolność, za cesarza, za ojczyznę! Przymierze polsko-francuskie 1797-1815"

Kategorie:
I. Konkurs wiedzy historycznej obejmujący Legiony polskie we Włoszech i Księstwo Warszawskie oraz towarzyszące im wydarzenia z epoki napoleońskiej z elementami wiedzy o współczesnej Francji.

II. Konkursy recytatorskie:
1. "Już był w ogródku, już witał się z gąską .". Konkurs recytatorski bajek Jeana de La Fontaine dla uczniów klas I-III.
2. Motyw ojczyzny w twórczości polskich poetów emigracyjnych -Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida. Konkurs recytatorski dla uczniów klas IV-VIII w dwóch kategoriach: klasy IV-VI i klasy VII-VIII.

III. Konkurs literacki dla klas VI-VIII: "To były ciężkie chwile.". Kartka z pamiętnika żołnierza napoleońskiego, z uwzględnieniem realiów historycznych.

 

 

Rusza rekrutacja.

Dyrektor i Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza w Krakowie, ul. Stachiewicza 33 serdecznie zapraszają od 2 do 31 marca 2020 r. Rodziców do zapisów swoich pociech na rok szkolny 2020/2021
. klasy pierwsze ( dzieci urodzone 2013r. i 2014r.)
. oddział przedszkolny - "zeróweczka" -
roczne przygotowanie do szkoły (dzieci urodzone 2014r. i 2015r.)

 

Mistrzostwo Krakowa dla dziewcząt ze 113-tki !

Drużyna dziewcząt z klas: 7a, 7b i 8a pokonała w finale Krakowskiej Olimpiady Młodzieży SP100- "setkę".

Wynik meczu to 20:13 dla naszych dziewcząt.

GRATULUJEMY!

W marcu nasze mistrzynie będą rywalizować w zawodach wojewódzkich.

 

 

Zaproszenie dla Dzieci na Bal Karnawałowy.

Dyrektor i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 113 serdecznie zapraszają

w dniu 22 lutego 2020 r. (sobota)


w godz. od 10.00 do 12.00


na Bal Karnawałowy.


W programie tańce i zabawy przy muzyce, malowanie twarzy oraz słodki poczęstunek.

 

Dzień Bezpiecznego Internetu odbędzie się 11 lutego 2020 r. (wtorek)

DBI 2020 odbywa się pod hasłem "Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!" . Podczas najbliższych obchodów chcemy zachęcić wszystkich do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. Zwrócimy szczególną uwagę na istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa -w testach wiedzy. Jak zwykle czekają nagrody!

Wyniki szkolnego konkursu Bezpieczny Internet 2020

Klasy 7-8
1. Zuzanna Lipień
2. Łukasz Niepsuj
3. Kamil Leżoń

Klasy 4 -6
1. Nikola Ćwierz
2. Jan Mleczko
3. Sebastian Strycharz

 

KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW.

Pani Anna Korfel - Jasińska, Zastępca Prezydenta ds. Edukacji, Sportu i Turystyki zaprasza do udziału w VI edycji Krakowskiego Tygodnia Zawodowców. W tym roku wydarzenie to będzie miało miejsce od 2 do 6 marca 2020 r .

Wydarzeniom towarzyszą również Otwarte Soboty we wszystkich samorządowych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Wspólny termin ustalono na: 7 marca 2020 r. oraz 25 kwietnia 2020 r.

Zbliża się 8. edycja 3-dniowych Targów Edukacyjnych - Festiwal Zawodów w Małopolsce 2020! W tym roku festiwal odbędzie się w niezmiennej formule w dn. 19-21 marca 2020 r. w hali EXPO, przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie.

 

"Z zasady lubię kwaśne rzeczy"

"Z zasady lubię kwaśne rzeczy" to kolejne zajęcia, które odbyły się 20 stycznia przez Doktora WOW, w których dzieci wzięły udział. Dzieci zgłębiły wiedzę na temat zagadnienia związanego ze skalą pH, mówiąc co jest kwasem, a co zasadą.

 

"Sobota z Babcią i Dziadkiem" .

Serdecznie zapraszamy naszych uczniów wraz z Babcią i Dziadkiem na coroczną imprezę szkolną "Sobota z Babcią i Dziadkiem",

która odbędzie się w dniu 18.01.2020 r. w godzinach od 10:00 do 12:00. Czeka wiele atrakcji i słodki poczęstunek.

 

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy z Gramatyki Języka Polskiego.

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy z Gramatyki Języka Polskiego
"A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają"

Cele konkursu:
- uczczenie Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego;
- rozpowszechnienie i popularyzacja wiedzy na temat gramatyki języka polskiego;
- kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
- promowanie dzieci o wybitnych zdolnościach humanistycznych i ich rozwijanie;
- ukazanie aktywności intelektualnej, jako źródła osobistej satysfakcji;
- umożliwienie porównania swoich umiejętności z umiejętnościami rówieśników ze szkół województwa.

Wyniki Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy z Gramatyki Języka Polskiego.

Klasy 4-6
1. Aleksandra Czekalska SP 93 w Krakowie.
2. Milena Mikoda SP 26 w Krakowie.
3. Julia Więcek SP w Tuchowie.

Klasy 7-8
1. Zuzanna Łukasik SP w Tuchowie.
2. Kinga Gądek SP 26 w Krakowie.
3. Maria Dudziak SP 111 w Krakowie.

Uroczyste rozdanie nagród nastąpi w dniu 2 kwietnia około godziny 12.30. Serdecznie zapraszamy laureatów i ich opiekunów.

 

"Zima w szkole 2020".

Informujemy, że w trakcie ferii zimowych organizowane będą zajęcia w ramach akcji "Zima w szkole 2020".
W tym roku - jeden turnus: od 27 do 31 stycznia 2020 (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 - 16.00.

Karty kwalifikacyjne można odbierać z sekretariatu szkoły i wypełnione zwrócić do sekretariatu najpóźniej do dnia 17 stycznia 2020.

 

Wesołych świąt.

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia spędzone w gronie najbliższych przyniosą Państwu wiele radości, ciepła i optymizmu.

A w nadchodzącym Nowym, 2020 Roku niech Państwa nie opuści pomyślność i energia do realizacji nowych pomysłów.

 

XI OGÓLNOPOLSKI KONKURS "ZAPOMNIANE KOLĘDY I PASTORAŁKI".

Szkoła Podstawowa nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w XI OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE "ZAPOMNIANE KOLĘDY I PASTORAŁKI"

Konkurs wpisany jest w wieloletni szkolny program pt." SP 113 dla wartości" Współorganizatorem konkursu jest Zespół Szkoły i Przedszkola w Łostówce.

CELE KONKURSU:
. promocja dziecięcej twórczości artystycznej
. kultywowanie i popularyzacja tradycji śpiewania kolęd i pastorałek
. rozwijanie zainteresowań dzieci śpiewaniem
. prezentacja dorobku artystycznego uczestników

 

Konferencja "Mediacja rówieśnicza-szansa na lepszą przyszłość".

10 grudnia 2019 r. uczniowie klasy Vc wraz z wychowawczynią, Panią Małgorzatą Pachołek i Panią Moniką Nowak, wzięli udział w konferencji "MEDIACJA RÓWIEŚNICZA-SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ". Organizatorem konferencji, która odbyła się w Nowohuckim Centrum Kultury, był Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK we współpracy z Fundacją Rodzina Plus.

Konferencja była kolejnym punktem "Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 Bezpieczny Kraków-Bezpieczna Szkoła". Uczniowie, którzy wzięli w niej udział są uczestnikami projektu "Szkoła młodych mediatorów", który w tym roku szkolnym realizowany jest
w naszej szkole.

Poruszono wiele ważnych kwestii i wystąpiło wielu znamienitych prelegentów. Konferencję otworzył Pan Bogdan Klimek- Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Tematykę mediacji przybliżyli: Pani Anna Wojcieszczak, doktorantka w Katedrze Socjologii Prawa UJ, SSO Zbigniew Zgud, koordynator ds. mediacji - Sąd Okręgowy w Krakowie, SSR Aleksander Przysiężniak - Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział Rodzinny i Nieletnich, SSR w Chrzanowie - dr Monika Włodarczyk, prezes polskiej sekcji Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów ds. Mediacji GEMME.

O roli edukacji prawnej w świetle współczesnych zagrożeń opowiedziała sędzia w st. spocz. Anna Maria Wesołowska.

Uczestnicy konferencji otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie I stopnia szkolenia na mediatorów rówieśniczych, a zakończenie konferencji uświetnił występ artystyczny zespołu Los Reyes Magos, składający się z uczniów szkoły muzycznej w Świątnikach Górnych.

 

 

Kreatywne Warsztaty Przedsiębiorczości XLX

W dniu 28 listopada odbyła się kolejna edycja Kreatywnych Warsztatów Przedsiębiorczości XLX- organizowanych przez Stowarzyszenie Małopolskich Przedsiębiorców. Tym razem uczestnikami warsztatów byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 113 i 119 w Krakowie. W warsztatach brało udział 20 uczniów, podzieleni na cztery drużyny od podstaw budowali swój pierwszy- na razie wirtualny biznes. Dla uczniów była to ciekawa ,,lekcja'' przedsiębiorczości, która być może w przyszłości zaowocuje założeniem własnego biznesu.

 

Akademia Mediacji Rówieśniczych

W tym roku szkolnym, we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN
w Krakowie, zaczynamy realizację projektu Akademia Mediacji Rówieśniczych.
Dwadzieścioro sześcioro uczniów i uczennic z klas VI i VII weźmie udział w zajęciach warsztatowych, które przygotują ich do pełnienia roli mediatora rówieśniczego.
Zajęcia rozpoczynają się 21 października i będą odbywać się w sali 30, według harmonogramu dostępnego w załączniku. Z ideą projektu i samych mediacji możecie zapoznać się Państwo w broszurze przygotowanej przez naszych partnerów.

Harmonogram

 

LO nr 14 zaprasza na Warsztaty tanga argentyńskiego.

 

Rusza "Szkolna Liga Łamigłówek".

ZNAJDŹ!
rozwiązanie, poprawną odpowiedź, pasujący element, wzór,błąd, brakującą liczbę, różnicę...
W każdą środę października i listopada u nauczycieli matematyki nowe zadania!
Szczegóły u pani Marii Krupy
Szkolna Liga Łamigłówek
Klasy
IV-VIII
Start
02.10.19

 

Projekt "Akademia mediatora rówieśniczego".

Projekt "Akademia mediatora rówieśniczego" realizowany jest przez UP w Krakowie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji ogólnorozwojowych wśród uczennic i uczniów szkół podstawowych poprzez wzmocnienie ich kompetencji mediacyjnych, kompetencji z zakresu innowacyjności, kreatywności, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.
Nasza szkoła prowadzi nabór do projektu. Zachęcamy uczniów klas VI i VII do wstąpienia w szeregi Akademii Mediatora Rówieśniczego. Mamy 25 miejsc. Rekrutację prowadzi Pani Anna Goś i Pani Monika Nowak. Można zapisywać się już od 3 września. Między 16, a 23 września będziemy potwierdzać zapisy i wtedy odbędzie się składanie stosownych dokumentów wymaganych w projekcie. Zajęcia rozpoczną się w październiku, w wymiarze 2x45 min/tydzień.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie https://projekty.up.krakow.pl/projekty-realizowane/akademia-mediacji-rowiesniczych/
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy uczniów klas VI i VII do wzięcia udziału w projekcie.
Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, emocji, sposobów rozwiązywania konfliktów, stać się osobą bardziej kreatywną, innowacyjną, krytycznie myślącą, ten projekt jest dla Ciebie.
Zostań mediatorem rówieśniczym!!!

BROSZURA INFORMACYJNA dla rodziców i opiekunów

 

"Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków"

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Linki:
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Magiczny Kraków
Portal Edukacyjny

Przydatne strony:

Dzień bezpiecznego internetu
Sieciaki
Dziecko w sieci
Interklasa
Słownik języka polskiego
Karta rowerowa