Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   


Pamiętamy, świętujemy, obiecujemy.

Dnia 22 kwietnia wszyscy spotkaliśmy się na apelu poświęconym obchodom "Święta Ziemi".
Na początku uczniowie klasy 2 a zachęcali do spożywania warzyw i owoców - wyjątkowych darów ziemi. Akcja polegała na prezentacji plakatów oraz odczytaniu wierszy, haseł związanych z udziałem w konkursie "Warzywa i owoce są na 5".
Druga część apelu to przedstawienie pt. "Przygody smoka Cyryla" przygotowane przez szkolne koło teatralne dla najmłodszych. Aktorzy prezentowali sposoby dbania o środowisko przez segregację śmieci oraz recykling. Zarówno odegrane scenki jak i śpiewane piosenki zachęcały do prawidłowych zachowań ludzi wobec otaczającego nas świata przyrody. Pokazywały sposoby troski najpierw o najbliższe środowisko, a potem o całą Ziemię - nasz świat.
Teraz pozostaje nam wszystkim dzień po dniu podejmować wytrwale działania na rzecz dobra naturalnego środowiska, czyli dobra każdego człowieka. Pamiętajmy o tym, co służy utrzymaniu równowagi w przyrodzie. Wypełniajmy nasze obietnice, aby Ziemia była piękna, czysta, zdrowa.


 
  
C 2005-2008 SP113