Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

W 1996 roku Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rozpoczęła współpracę z Policją holenderską z regionu Hollands Midden. W tym początkowym okresie udało się wykształcić główne kierunki współdziałania związane m.in. ze - szkoleniami, wymianą informacji, organizacją służb policyjnych, a także poprawą poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, czy też wypracowania modelowych rozwiązań w bieżących kontaktach z administracją samorządową.

W ramach konkursu Odblaskowa Szkoła, 23 i 24 października naszą szkołę odwiedziły dzieci z przedszkoli z naszej dzielnicy. Gościliśmy grupy z Samorządowego Przedszkola Nr 118, Samorządowego Przedszkola Nr 130 oraz Chatki Puchatka Przedszkola Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Najmłodsi mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i bezpiecznych zachowań w domu i poza nim. Obdarowani zostali odblaskami, książeczkami i pancernikami.

 

W piątek 21 września pierwszoklasistów odwiedzili policjanci. Przeprowadzili zajęcia na temat bezpiecznego poruszania się po drodze. Najmłodsi mieli też okazję przećwiczyć prawidłowe przejście na drugą stronę ulicy pod okiem policjantów. Dodatkową atrakcją był radiowóz, do którego mogli wsiąść. Bardzo dziękujemy Panu Dzielnicowemu.
Odpowiedzialność nieletnich.
W październiku odbyły się dwa spotkania dla uczniów klas VII dotyczące odpowiedzialności nieletnich, przeprowadzone przez Pana Sylwestra Krupę z III Komisariatu Policji w Krakowie.
Odblaskowy Rajd.
27 września, w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości uczniowie naszej szkoły wybrali się na rajd szkolny. Celem był Kopiec Pilsudskiego. Rajd najmłodszych był rajdem odblaskowym.
Próbna ewakuacja.
20 września odbyła się w naszej szkole próbna ewakuacja. Dzięki pomocy strażaków z JRG 5
w Krakowie mogliśmy przećwiczyć procedurę ewakuacji szkoły w razie pożaru. "Zerówkowicze" mieli dodatkowo możliwość oglądnięcia wozu strażackiego i porozmawiania ze strażakami o ich pracy.
Projekt "Mediacje rówieśnicze".
26 września odbyły się w naszej szkole dwa apele: dla uczniów klas 0-III oraz IV-VIII. Poświęcone były projektowi "Mediacje rówieśnicze", który wdrażany jest w naszej szkole od ubiegłego roku szkolnego przy współpracy z Poradnią psychologiczno - pedagogiczną Nr 2 w Krakowie. Koordynatorki :Pani Katarzyna Owsiany i Monika Nowak podsumowały dotychczasowe działania, przedstawiły plan na najbliższy rok szkolny i przypomniały to, co już o mediacjach wiemy. Na apelu przedstawieni zostali również mediatorzy rówieśniczy, którzy przeszli szkolenie, zdali pomyślnie egzamin i w tym roku szkolnym pomogą uczniom naszej szkoły w rozwiązywaniu konfliktów.
Spotkanie Straży Miejskiej z uczniami klas I i II oraz "0" - zajęcia z bezpieczeństwa na drodze
3 stycznia 2019 Straż Miejska odwiedziła naszą szkołę. Spotkanie z najmłodszymi poświęcone było bezpieczeństwu na drodze. Zerówkowicze mogli poćwiczyć prawidłowe zachowania przy pomocy autochodzika. Wszyscy wiele się dowiedzieli, ale też świetnie się bawili.
 
Rok szkolny 2019/2020
"Straż Miejska w stotrzynastce"
16 września 2019 r. Strażnicy Miejscy odwiedzili klasy pierwsze i drugie. Tematem spotkania była bezpieczna drogą i rozpoznaniem służb mundurowych.
10 października 2019 r. spotkali się natomiast z naszymi zerówkowiczami. Najmłodsi mogli przećwiczyć bezpieczne zachowania na drodze przy pomocy Autochodzika. Zostali też wyposażeni w kamizelki odblaskowe.
Próbna ewakuacja
7 października odbyła się w naszej szkole próbna ewakuacja. Dzięki pomocy strażaków z JRG 5 w Krakowie mogliśmy przećwiczyć procedurę ewakuacji szkoły w razie pożaru.

Warsztaty z komunikacji.
W ramach "Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 Bezpieczny Kraków-Bezpieczna Szkoła" nasi uczniowie brali udział w warsztatach dot. komunikacji. Poznawali "język szakala, strusia i żyrafy", odkrywali bariery komunikacyjne i to co w komunikacji pomaga.

Szkoła młodych mediatorów.
W tym roku szkolnym , w ramach "Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 Bezpieczny Kraków-Bezpieczna Szkoła", uczniowie klasy Vc, uczestniczą w projekcie "Szkoła Młodych Mediatorów". Zajęciach prowadzone są przez mediatorów zawodowych z fundacji Rodzina Plus i mają za zadanie przygotować uczniów naszej szkoły do pełnienia roli mediatorów rówieśniczych.

Konferencja "Mediacja rówieśnicza-szansa na lepszą przyszłość".

10 grudnia 2019 r. uczniowie klasy Vc wraz z wychowawczynią, Panią Małgorzatą Pachołek i Panią Moniką Nowak, wzięli udział w konferencji "MEDIACJA RÓWIEŚNICZA-SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ". Organizatorem konferencji, która odbyła się w Nowohuckim Centrum Kultury, był Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK we współpracy z Fundacją Rodzina Plus.

Konferencja była kolejnym punktem "Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 Bezpieczny Kraków-Bezpieczna Szkoła". Uczniowie, którzy wzięli w niej udział są uczestnikami projektu "Szkoła młodych mediatorów", który w tym roku szkolnym realizowany jest
w naszej szkole.

Poruszono wiele ważnych kwestii i wystąpiło wielu znamienitych prelegentów. Konferencję otworzył Pan Bogdan Klimek- Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Tematykę mediacji przybliżyli: Pani Anna Wojcieszczak, doktorantka w Katedrze Socjologii Prawa UJ, SSO Zbigniew Zgud, koordynator ds. mediacji - Sąd Okręgowy w Krakowie, SSR Aleksander Przysiężniak - Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział Rodzinny i Nieletnich, SSR w Chrzanowie - dr Monika Włodarczyk, prezes polskiej sekcji Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów ds. Mediacji GEMME.

O roli edukacji prawnej w świetle współczesnych zagrożeń opowiedziała sędzia w st. spocz. Anna Maria Wesołowska.

Uczestnicy konferencji otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie I stopnia szkolenia na mediatorów rówieśniczych, a zakończenie konferencji uświetnił występ artystyczny zespołu Los Reyes Magos, składający się z uczniów szkoły muzycznej w Świątnikach Górnych.

Akademia mediacji rówieśniczych.
Zajęcia w ramach akademii trwają na całego. 25 uczestników z klas VI -VII pogłębia swoją wiedzę
z dziedziny komunikacji, emocji i sztuki mediacji na cotygodniowych zajęciach prowadzonych przez zawodową mediatorkę Panią Annę K. Dudę.
   
 


 
  
C 2005-2019 SP113