Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   

Wizyta w JRG nr 5.

Dzieci z klas 1a i 3b z radością wyruszyły do strażaków, aby złożyć życzenia z okazji Święta Świętego Floriana obchodzonego dnia 4 maja. W podziękowaniu za trudną służbę i liczne zasługi uczniowie wręczyły przygotowane przez siebie upominki. Były nimi plakat z rymowankami opisującymi pracę strażaków (z klasy 3 b) oraz anioły (z klasy 1 a), które mają czuwać nad bezpieczeństwem w czasie przeprowadzania ratowniczych akcji. Uczniowie świetnie potrafili udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące zachowania bezpieczeństwa, za co byli pochwaleni przez strażaków. Dzięki uprzejmości dowódcy oraz dyżurującej załogi mogliśmy zapoznać się z całym bogactwem wykorzystywanego sprzętu. Z wielkim przejęciem uczestniczyliśmy także w podejmowanej przez strażaków dwukrotnej akcji wyjazdu na zgłoszenie.
Na koniec w prezencie od strażaków Dzieci z klas 1a i 3b z radością wyruszyły do strażaków, aby złożyć życzenia z okazji Święta Świętego Floriana obchodzonego dnia 4 maja. W podziękowaniu za trudną służbę i liczne zasługi uczniowie wręczyły przygotowane przez siebie upominki. Były nimi plakat z rymowankami opisującymi pracę strażaków (z klasy 3 b) oraz anioły (z klasy 1 a), które mają czuwać nad bezpieczeństwem w czasie przeprowadzania ratowniczych akcji. Uczniowie świetnie potrafili udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące zachowania bezpieczeństwa, za co byli pochwaleni przez strażaków. Dzięki uprzejmości dowódcy oraz dyżurującej załogi mogliśmy zapoznać się z całym bogactwem wykorzystywanego sprzętu. Z wielkim przejęciem uczestniczyliśmy także podejmowanej przez strażaków dwukrotnej akcji wyjazdu na zgłoszenie. Na koniec w prezencie od strażaków wszyscy uczniowie otrzymali znaczki odblaskowe-czerwone misie.

Wychowawczynie klas 1a i 3b


 
  
C 2005-2015 SP113