Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   

"Woda nas uwodzi".

Nasza szkoła współpracując z Ośrodkiem Działań Ekologicznych "Źródła" w Łodzi włączyła się do realizacji projektu "Woda nas uwodzi" . Głównym celem kampanii było zwrócenie uwagi na znaczenie wody słodkiej oraz propagowanie zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi .

W roku szkolnym 2013/2014 warsztatami objęte były trzy klasy - dwie drugie i jedna trzecia. Uczniowie brali czynny udział w zajęciach, pracowali wokół następujących tematów:

•  "Jak ciek zamienia się w ściek?"

•  "Nabici w butelkę"

•  "Ryby na niby"

Warsztaty prowadzone były przez trenera, przy wsparciu nauczycieli - wychowawców poszczególnych klas. W czasie ich trwania dzieci mogły żywo dyskutować, śmiało eksperymentować, jak również działać plastycznie realizując poszczególne tematy zajęć. Zdobywanie nowej wiedzy pozwoliło dojść do odpowiednich wniosków odnoszących się do zrozumienia znaczenia wartości wody słodkiej i konieczności właściwego korzystania z niej.

Praca dzieci została udokumentowana, i tak właśnie powstała galeria zdjęć, która choć częściowo ilustruje wartość warsztatów. Później zdobytą wiedzę uczniowie mogli poddać samokontroli korzystając ze strony www.zawodniacy.pl , gdzie przechodząc z sukcesem przez kolejne zadania,
w nagrodę otrzymywali certyfikat z określoną ilością uzyskanych punktów. Wszyscy mieli dużo radości i satysfakcji za wykonaną pracę małego badacza - odkrywcę.

Koordynator

Renata Kubica


 
  
C 2005-2014 SP113