Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   

Szkoła z Prawami Dziecka; III edycja.

Edukacja w zakresie praw dziecka jest bardzo ważna w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Świadome swoich praw dziecko jest świadomym obywatelem w dorosłym życiu. Odpowiedzialność za budzenie tej świadomości wśród najmłodszych spoczywa na nas wszystkich. Rolą dorosłych jest także dbanie, aby prawa dziecka były respektowane.

W 2014 roku przypada 25 rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Udział w projekcie będzie podkreśleniem znaczenia tego najbardziej uniwersalnego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych i uczczeniem zbliżającej się rocznicy.

CELE PROJEKTU:

•  Zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi praw dziecka,

•  Uświadomienie uczniom znaczenia praw dziecka i ich konsekwencji w codziennym życiu,

•  Kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego,

•  Zaangażowanie przedstawicieli środowiska lokalnego w promowanie idei praw dziecka,

•  Wyróżnienie najaktywniejszych działaczy dbających o prawa dziecka wśród lokalnej społeczności.

 

NA CZYM POLEGA PROJEKT?

W ramach akcji uczniowie wezmą udział w cyklu lekcji poświęconych tematyce praw dziecka. W oparciu o specjalnie opracowane materiały edukacyjne dowiedzą się, czym są prawa dziecka, jak rozumieć poszczególne zapisy Konwencji o prawach dziecka, gdzie szukać pomocy w sytuacji, gdy ich prawa są łamane. Uczniowie poznają także historię Malali Yousafzai - pakistańskiej dziewczynki, która jest orędowniczką walki o prawa dziewcząt. Jej świadectwo może stać się inspiracją dla uczniów, by przyjrzeć się dokładnie swojemu najbliższemu otoczeniu. Zadaniem dzieci i młodzieży będzie wybranie spośród lokalnej społeczności osób najbardziej zaangażowanych w propagowanie i ochronę ich praw. Uczniowie zastanowią się czy znają osoby, które w szczególny sposób występują w interesie dzieci w ich otoczeniu, czy znają działaczy, którzy w swej codziennej pracy poświęcają dużo uwagi tym kwestiom. Jeśli tak, to koniecznie należy wyróżnić takie osoby i zaprezentować ich działania publicznie. W tym celu w szkołach zorganizowane zostanie spotkanie, na które zostaną zaproszeni Ci najbardziej zaangażowani przedstawiciele lokalnej społeczności, którzy poświęcają się walce o zagwarantowanie dzieciom ich praw. Uczniowie odznaczą ich "Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka".


 
  
C 2005-2014 SP113