Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   


Konspekt tor zwinnościowy

 

LEKCJA WF

 

Temat: Kształtowanie zwinności i skoczności, tor przeszkód.

Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna.

Metody: Zabawowa- klasyczna, zadaniowa- ścisła i bezpośredniej celowości ruchu.

Formy: grupowa, tor przeszkód.

Przybory i przyrządy: płotki lekkoatletyczne, równoważnia, materace, kij, bramka i piłeczki do unihokeja, gumowe piłki do skakania, skakanki, piłki do koszykówki, obręcze hula hop, pachołki i kijki .

Klasa: 4C

 

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE:

POSTAWY:

•  Uczeń przeżywa radość i zadowolenie podczas wykonywania ćwiczeń

•  Uczeń przygotowuje i porządkuje miejsce zajęć.

•  Uczeń szanuje sprzęt sportowy.

•  Uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa.

UMIEJĘTNOŚCI:

•  Uczeń kształtuje zwinność, skoczność i celność podczas pokonywania toru.

•  Uczeń potrafi wykonać serie dowolnych przeskoków przez skakankę.

•  Uczeń potrafi wykonać przewrót w przód i tył.

•  Uczeń przechodzi po równoważni.

WIADOMOŚCI:

•  Uczeń poznaje ćwiczenia kształtujące szybkość i skoczność.

•  Uczeń zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące na poszczególnych stacjach toru.

•  Uczeń wie jak podnosić ciężkie przedmioty.

 

 

 

 

Tok lekcji

Treść i opis zadania

Czas

Uwagi org-met

Część wstępna

Czynności organizacyjno-porządkowe

 

Zabawa ożywiająca

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia kształtujące

 

 

 

Zbiórka i sprawdzenie obecności.

Podanie tematu zajęć.

 

 

Zabawa "Murarz". Uczniowie "cegiełki" ustawieni na linii końcowej. Losowo wybieramy "murarza", który ma poruszać się po linii środkowej boiska krokiem odstawno-dostawnym. "Cegiełki" przebiegają całą długość sali. Każda złapana "cegiełka" staje się "murarzem" i ma ustawić się na linii środkowej lub na sąsiadujących z nią liniach czerwonych. Wygrywa uczeń, który przetrwa najdłużej NIE złapany.

 

ZOO- uczniowie naśladują zwierzęta.

 

"Wielbłądy" -pozycja wyjściowa do ćwiczenia to przysiad podparty o nogach wyprostowanych.

 

"Raki"- pozycja wyjściowa podpór leżąc tyłem.

 

"Kaczki"- pozycja wyjściowa przysiad, dłonie trzymają kostki.

 

"Zające"- pozycja wyjściowa to przysiad podparty, uczniowie, przemieszczają się skokami na drugi koniec sali gimnastycznej.

 

"Motyle" uczniowie przebiegają na drugi koniec sali naśladując w wymyślony przez siebie sposób lot motyla.

 

 

2

min

 

 

5 min

 

 

 

 

 

 

 

 

8 min

 

Uczniowie ustawieni w szeregu.

 

Gdy uczeń zbyt długo zwleka z przebiegnięciem na drugi koniec sali, głośno odliczamy od 5 do 0. Jeśli w tym czasie nie zdąży uciec, zostaje uznany za złapanego.

 

Uczniowie ustawieni w szeregu na linii końcowej na sygnał przemieszczają się wzdłuż sali gimnastycznej.

 

 

 

Część główna

Tor przeszkód

 

Uczniowie ustawiają sprawnościowy tor.

 

Informujemy uczniów jak odpowiednio podnosić przedmioty oraz o bezpieczeństwie na poszczególnych stacjach.

 

Stacje toru :

•  Płotki lekkoatletyczne ustawione w rzędzie. Dzieci pokonują płotki "górą" środkiem toru.

•  Przewrót w przód na materacu.

•  Przejście po równoważni.

•  Celny rzut do kosza.

•  Skoki siedząc na gumowej piłce do wyznaczonego celu i z powrotem.

•  Skoki na trampolinie obłożonej materacami. Uczniowie przeskakują z materaca na materac cztery razy.

•  Prowadzenie piłki i strzał do bramki, używając kija do gry w unihokej.

 

Zmiana niektórych ćwiczeń podczas wykonywania zwinnościowego toru.

•  Płotki lekkoatletyczne ustawione w rzędzie. Dzieci pokonują płotki naprzemiennie "górą" i "dołem".

•  Przewrót w tył.

•  Przejście po równoważni.

•  Celny rzut do kosza.

•  Skacząc dowolnym sposobem na skakance, pokonanie wyznaczonego dystansu.

•  Skoki na trampolinie obłożonej materacami. Uczniowie przeskakują z materaca na materac cztery razy.

•  Przejście w poprzek drabinek nie dotykając podłoża.

•  Pokonanie bardzo niskiej przeszkody.

 

5 min

 

 

 

 

 

8 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 min

8 min

 

Przydział zadań poszczególnym uczniom związanych z przygotowaniem toru.

 

Uczniowie pokonują tor pojedynczo. Mogą startować, gdy osoba przed nimi ukończy pierwsze zadanie.

Dzieci po rzucie do kosza odkładają piłki do hula-hop, aby zachować środki bezpieczeństwa.

 

Przybory odkładamy w wyznaczone miejsce.

Część końcowa

 

 

 

 

 

Czynności organizacyjno-porządkowe

 

 

Odkładanie przyborów i przyrządów uczestniczących w lekcji .

 

 

 

 

Zbiórka i krótkie omówienie lekcji.

 

Przypomnienie o zasad obowiązujących podczas podnoszenia ciężkich przedmiotów.

 

Pożegnanie klasy.

 

 

5 min

 

 

 

 

 

2 min

 

 

 

Rozdzielamy uczniom zadania uporządkowania poszczególnych stacji.

 

 

Uczniowie stoją na linii końcowej w ustawieni w szeregu.

 

 

 

 


 
  
C 2005-2014 SP113