Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   


Konspekt zajęć na basenie

 

KONSPEKT Nauczyciel prowadzący zajęcia: mgr Dariusz Bednarski Data: 7.03.2014 r. Szkoła, klasa: SP 113, kl. 5 Basen: AWF Temat lekcji: Doskonaleni pracy NN, nauka pracy RR w delfinie. Planowane cele lekcji: samodzielne pływania delfinową pracą nóg z bez przyboru, nauka pracy RR Metody, formy, środki dydaktyczne: objaśnienie słowne, pokaz, metoda analityczna, formy - zabawowa, ścisła, współzawodnictwo, środki dydaktyczne - deski, przybory do nurkowania.  

TOK

TREŚĆ

INTERPRETACJA TREŚCI

UWAGI

 

I część - wstępna: (10-15 minut)

 

 

 

 

 

 

- rozgrzewka na lądzie

 

 

 

 

 

 

 

- rozgrzewka w wodzie

 

 

- zbiórka

- powitanie

- sprawdzenie obecności

- motywacja do aktywnego udziału w lekcji

 

 

 

- skłony głowy w przód i w tył

- krążenie barków

- obustronne krążenia RR w przód

- krążenie naprzemianstronne RR w przód

- w pozycji stojąc w opadzie tułowia w przód, wykonywanie delfinowego ruchu RR

 

- kraulowa praca NN w siadzie na brzegu basenu

- Berek- wyznaczona osoba próbuje złapać pozostałych ćwiczących. Złapany wykonuje "korek"

- wykonywanie ruchów delfinowych w pozycji pionowej z RR wzdłuż tułowia z próbą utrzymania głowy na powierzchni,

- opadanie na dno i wypływanie na powierzchnię delfinowymi ruchami ciała z RR wzdłuż tułowia

 

 

- ustawienie w szeregu

 

- ustawienie uczniów w szeregu, raport, powitanie, sprawdzenie obecności i strojów sportowych

 

 

- ustawienie ćwiczących w rozsypce na brzegu basenu

 

 

 

 

 

 

 

- ćwiczący siedzą na krawędzi basenu

- ćwiczący poruszają się delfinowym ruchem NN na piersiach lub grzbiecie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zwrócenie uwagi na odległości pomiędzy ćwiczącymi

 

 

 

 

 

 

 

 

- ćwiczący poruszają się na dwóch torach po stronie wody płytkiej

 

II część - główna (25-30 min.) Ćwiczenia techniki

- ćwiczenia powtórkowe (z przyborem)

 

 

 

 

 

 

 

- ćwiczenia nowe nauka pracy RR do delfina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- skoki do wody

 

 

- pływanie na piersiach kraulową pracą NN z deską

- pływanie na piersiach NN do delfina z deską

- dokładanka kraulowa z deską oddech co 3 ruch ręki

- pływanie kraulem

- pływanie delfinową pracą NN w różnym ułożeniu ciała (na piersiach, na boku, na plecach.

- pływanie kraulem

 

- pływanie w pozycji leżenie na piersiach z RR w górze i głową schowaną pod powierzchnię wody, powolne wykonywanie delfinowego ruchu RR, praca NN kraulowa

- pływanie z RR w górze, co kilka delfinowych uderzeń NN, kraulowy ruch kończyny górnej połączony z wdechem,

- jw. kraulowy wdech raz na jedną, raz na drugą stronę,

- pływanie z RR w górze, co czwarte, drugie uderzenie NN ruch obu kończyn górnych z równoczesnym podniesieniem głowy w górę i wdechem,

- pływanie delfinem w cyklu dwuuderzeniowym.

 

- skoki do wody z salutowaniem, kto dalej, kto wyżej

 

 

- doskonalenie pływania z przyborem wzmacnianie mm. NN

 

 

 

 

- samodzielne pływanie doskonalenie pracy NN do delfina

 

 

- nauka pracy RR do delfina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- przejście na głęboką wodę

 

- dyscyplinowanie uczniów w czasie ćwiczeń z przyborem w ustawieniu całościowym

 

- bez przyboru

 

 

 

 

- pływanie środkiem toru , kontynuacja po przepłynięcie całej grupy na torze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas skoków

 

 

III część - końcowa (5-10 min.)

- ćwiczenia uspokajające, oddechowe

 

 

- zakończenie lekcji

 

 

- piłka wodna - rywalizacja zespołów

- wyławianie krążków z dna basenu i wyławianie zatopionych przedmiotów z dna basenu (różna ilość, kolory)

 

- zbiórka, omówienie lekcji, pożegnanie

 

 

- podział na dwie drużyny

 

 

- przejście na mały basen, podział na 2 grupy (gra, wyławianie)

 

 

 


 
  
C 2005-2014 SP113