Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   


Konspekt zajęć wychowania fizycznego

Dzień: 14.03.2014r.

 

Klasa: IIa, IIb

 

Temat : Ćwiczenia oraz zabawy na czworakach

- kształtowanie siły i zwinności, a także reakcji na sygnał.

 

Prowadzące: Elżbieta Musiał, Renata Kubica

Cele (przewidywane osiągnięcia ucznia)

•  zwinne poruszanie się na czworakach ze zmianą kierunku oraz tempa

•  naśladowanie poruszania się różnych zwierząt

•  przyjmowanie prawidłowej pozycji do zabaw oraz ćwiczeń

 

Formy - indywidualna, zbiorowa

 

Metody - problemowa oraz zabawowo-naśladowcza

 

Środki dydaktyczne :

•  szarfy, woreczki, 4 poprzeczki, duże klocki do ustawienia poprzeczek, skakanki

 

Przebieg zajęć:

 

•  Czynności porządkowo-organizacyjne:

- przebranie się w stroje gimnastyczne

- przygotowanie do zajęć sprzętu

- zbiórka w szeregu i powitanie

- korygowanie postawy ciała.

 

2 . Rozgrzewka (przygotowanie organizmu do wykonywania zadań ruchowych)

 

• 
Zabawa ożywiająca "Ptaki do gniazd" (reakcja na sygnał).

 

Dzieci biegają po sali naśladując lot ptaków. Na hasło " Ptaki do gniazd" jak najszybciej szukają sobie gniazda, czyli wolnej szarfy położonej w różnych miejscach na podłodze w sali gimnastycznej. Stosują się jednak do wprowadzonej zasady - do jednej szarfy 3 ptaki. Dzieci, które nie znalazły gniazda, muszą czekać na kolejną rundę zabawy. Na kolejny gwizdek znów wszystkie ptaki zaczynają krążyć po sali szukając gniazda.

 

•  Ćwiczenia ogólnorozwojowe ("Ptasie radio", "Żabki", "Żuczek", "Źrebak").

 

"Ptasie radio" (ćwiczenie głowy oraz szyi).

 

Uczniowie siedzą w siadzie skrzyżnym, trzymają ręce na kolanach. Na hasło: sowa - powoli przesuwają głowę z prawego ramienia na lewe z pohukiwaniem; na hasło: dzięcioł - intensywnie ruszają głową w przód, naśladując stukanie dzięcioła połączone z wypowiadaniem słów stuk, stuk; na hasło: wróbelki - wykonują skłony głowy w bok z głośnym wypowiadaniem słów ćwir, ćwir.

 

"Żabki" (ćwiczenie obręczy barkowej i ramion)

 

Uczniowie leżą przodem, trzymają ręce pod brodą. Naśladują ruchy żab, czyli szerokie wymachy ramion w bok z równoczesnym uniesieniem klatki piersiowej.

 

"Żuczek" (ćwiczenie mięśni brzucha)

 

Dzieci leżą tyłem, ręce trzymają wzdłuż tułowia a nogi przyciągnięte do brzucha. Najpierw wykonują mocne wymachy kończyn dolnych bez dotykania podłoża, czyli naśladują ruchy odwróconego żuka. Potem wykonują kołyskę na boki oraz w przód i w tył - ćwiczenie powtarzane są na przemian pięć razy.

 

"Źrebak" (ćwiczenie kończyn dolnych)

 

Uczniowie swobodne poruszają się na czworakach a na sygnał nauczyciela z przysiadu podpartego mocno wyrzucają kończyny dolne w tył, potem powracają do przysiadu podpartego.

 

•  Część główna zajęć ( ćwiczenia i zabawy na czworakach)

 

"Sprytny lis" (ćwiczenie z elementami biegu oraz kształtujące zwinność)

 

Uczniowie podzieleni są na 4 zespoły. Każdy z nich ma przed sobą przeszkodę czyli porzeczkę umieszczoną na klockach. Za poprzeczką, leży obręcz (hula- hop). Na sygnał nauczyciela kolejne lisy - dzieci ruszają na czworakach z kurą -woreczkiem na karku i starają się wrzucić go do swojej nory - obręczy. Jednak przeszkodę należy pokonać tak, aby nie strącając laski - poprzeczki. Przy niepowodzeniu (strąceniu poprzeczki) lis zadanie musi rozpocząć jeszcze raz. Zadanie wykonuje się na czas.

 

"Koty" (ćwiczenie z elementem skoku oraz kształtujące siłę)

 

Na podłodze w różnych miejscach sali rozłożone są obręcze, czyli kałuże. Koty chodzą lub biegają swobodnie na czworakach Za zadanie mają wskoczyć do niej, wykonując przysiad podparty, a potem koci grzbiet. Dalej w trakcie zabawy wyskakują z kałuży i spacerują. Nauczyciel zwraca natomiast uwagę na to, aby każde dziecko wykonało przynajmniej jeden skok do kałuży.

 

"Stado koni" (zabawa z elementem biegu, skoku, kształtująca siłę, zwinność oraz refleks)

 

Nauczyciel wyzna­cza 2 stajennych. Pozostałe dzieci to konie spacerujące po łące. Na hasło Do stajni konie ruszają galopem w jednym, wyznaczonym kierunku. Stajenni w tym czasie stają naprzeciwko siebie, trzymając skakankę i podnoszą ją na wysokość ok. 30 centymetrów nad ziemią, by stworzyć przeszkodę. Konie muszą uważać, aby przeskoczyć przeszkodę i dotrzeć do stajni. Po dobiegnięciu na miejsce konie odwracają się i na hasło Do staj­ni biegną w przeciwnym kierunku, ponownie pokonując przeszkodę.

 

•  Ćwiczenia kończące zajęcia

 

•  Ćwiczenia korekcyjne (marsz po sali gimnastycznej połączony z zabawami i reakcja na sygnał)

Na hasło bociany, dzieci stają na jednej nodze.

Na hasło ryś, klękają i skradają się na czworakach, poruszają się jak najbliżej ziemi.

Na hasło myszki chodzą cichutko na palcach.

•  Czynności porządkowe ( zbiórka, podsumowanie ćwiczeń oraz pożegnanie).

 

 


 
  
C 2005-2014 SP113