Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   


Konspekt zajęć wychowania fizycznego

Dzień : 20.02.2014r.

Klasa: IIa, IIb

Temat: Ćwiczenia z pokonywaniem przeszkód oraz omijaniem ich.

Prowadzące: Renata Kubica, Elżbieta Musiał

Cele zajęć :

Uczeń:

•  potrafi zwinnie poruszać si ę mi ę dzy przeszkodami,

•  umie naśladować roż ne czynno ś ci,

•  pokonuje niskie przeszkody przeskokami jednon óż i obun óż ,

•  stosuje si ę do polece ń prowadz ą cego oraz regu ł zabaw,

•  umie pracowa ć indywidualnie i zespo ł owo.

Formy : i ndywidualna, z espołowa.

Metody : problemowa; z abawowo- naśladowcza,

Środki dydaktyczne : m aterace, pachołki, woreczki, hula- hop, ławeczki .

Przebieg zajęć :

1. Czynności porządkowo- organizacyjne jako przygotowanie do zajęć ruchowych :

•  zbi ó rka uczniów

•  przypomnienie konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw zespo ł owych, a zwłaszcza przy pokonywaniu przeszk ó d.

2. Rozgrzewka jako przygotowanie organizmu do wykonywania zadań ruchowych:

•  Kr ąż enia ( tu ł owiem, ramionami, biodrami) :

-tułowiem (naśladowanie tykania zegarów),

-ramionami (rysowanie małych oraz dużych kół),

-biodrami (naśladowanie kręcenia hula-hop).

•  Wykonywanie 10 przysiad ó w (we w ł asnym tempie)

•  Ćwiczenia skoczne (naśladowanie małych i dużych piłek)

•  Leżenie na plecach:

-rowerek (naśladowanie jazdy na rowerze ze zmianą tempa czyli wolne - pod górę oraz szybkie z górki),

-nożyce pionowe i poziome.

•  Biegi:

- w miejscu pierwszy z nogami uniesionymi jak najwyżej do góry oraz drugi z uderzaniem o pośladki.

•  Slalom po kole

- podział na dwie grupy w celu utworzenia dwóch kół. Wybrana osoba w każdym kole dostaje woreczek i biegnie z nim slalomem pomiędzy pozostałymi dziećmi po obwodzie koła. Po zakończeniu biegu, przekazuje woreczek kolejnej osobie. Wszystkie dzieci po kolei wykonują tak samo zadanie.

3. Główna część zajęć :

•  Ustawienie toru z przeszkodami (indywidualne pokonywanie przez uczniów toru przeszkód)

- ś lizg po ł aweczce (leżenie na ławeczce w pozycji na brzuchu i podci ą ganie si ę r ę koma w górę),

-czo ł ganie si ę po materacach (czo ł ganie si ę jako na ś ladowanie ż o ł nierzy w akcji na poligonie ćwiczeń),

-skoki obun óż przez ł aweczk ę ,

-hula- hop (na ś ladowanie skoków ż abich tak, by nie nadepn ąć na hula-hop)

•  Zawody w grupach (podział na trzy grupy - zdobywanie punktów dla swojej drużyny)

-skoki jednonóż pomiędzy przeszkodami (przeskakiwanie na jednej nodze woreczków)

-równoważnia na ławeczce (przemarsz po ławce i bieg powrotny)

-slalom zespołowy(chwytanie się parami i bieg slalomem między pachołkami),

-podliczenie punktacji oraz wyróżnienie zwycięskiej drużyny.

4. Zakończenie

•  Ćwiczenia oddechowe (wdechy oraz wydechy powietrza nosem i ustami przy równoczesnym unoszeniu rąk do góry oraz opuszczaniu ich)

•  Masaż relaksacyjny w parach do podawanej przez nauczyciela rymowanki:

 

"Idzie pani, wietrzyk wieje"

 

Idzie pani tup, tup, tup,

a pan z laską stuk, stuk, stuk,

skacze królik hop, hop, hop,

żaba robi ładny skok.

Wietrzyk wieje fiu, fiu, fiu,

kropi deszczyk chlup, chlup, chlup,

a grad w szyby łup, łup, łup.

Świeci słonko, wieje wietrzyk, pada deszczyk

Czy już może czujesz dreszczyk?

 

•  Zbi ó rka (po ż egnanie uczniów - zachęcanie do codziennych zabaw i ćwiczeń na świeżym powietrzu -
w terenie).


 
  
C 2005-2014 SP113