Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   


Konspekt 1 (KOSZYKÓWKA NA WESOŁO- ZAJĘCIA PODCZAS FERII ZIMOWYCH)

POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE

Temat: Zabawy z piłką do koszykówki.

Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna.

Metody: zabawowa- klasyczna, ruchowej ekspresji twórczej, naśladowcza.

Formy: indywidualna, grupowa.

Przybory i przyrządy: piłki do koszykówki, szarfy, pachołki.

Czas: 60 min.

 

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE:

POSTAWY:

•  Uczeń jest aktywny i zaangażowany.

•  Uczeń przestrzega ustalonych zasad i reguł.

•  Uczeń jest kulturalny i koleżeński.

•  Uczeń pomaga innym.

UMIEJĘTNOŚCI:

•  Uczeń uczy się kozłować piłkę do koszykówki.

•  Uczeń uczy się odpowiednio rzucać do kosza.

•  Uczeń uczy się celności i kreatywności.

WIADOMOŚCI:

•  Uczeń poznaje znaczenie słów: linia boczna, linia końcowa, pole 3 sekund, linia rzutów za 3 punkty, linia rzutów osobistych, linia środkowa.

•  Uczeń poznaje technikę rzutu do kosza i kozłowania piłki do koszykówki.

 

 

Tok lekcji

Treść i opis zadania

Czas

Uwagi org-met

Część wstępna

Czynności organizacyjno-porządkowe

 

 

 

Zabawa ożywiająca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia kształtujące

 

 

Zbiórka i sprawdzenie obecności.

Poinformowanie uczniów o zasadach bezpieczeństwa i odpowiednim zachowaniu na sali gimnastycznej.

 

 

Zabawa ożywiająca "Berek po liniach do koszykówki".

Informujemy uczniów o tym ,że mogą poruszać się tylko i wyłącznie po wyznaczonych liniach. Uczeń, który jest berkiem trzyma w ręku szarfę, przekazuje ją złapanemu uczniowi. Nowy Berek nie może złapać osoby od której dostał szarfę. Wygrywają osoby, które ani razu nie były Berkiem.

Zabawa " Zajmij odpowiednie miejsce".

Uczniowie poznają nazwy: linia końcowa, linia boczna, linia środkowa, pole 3 sekund, linia rzutów za 3 punkty, linia rzutów osobistych. Następnie nauczyciel wypowiada poszczególne nazwy ,a uczniowie jak najszybciej starają się tam znaleźć. Osoba ,która zajmie miejsce jako ostatnia proszona jest o wykonie 2 przysiadów, po ich wykonaniu może bawić się dalej.

 

 

Podrzut piłki i złapanie.

Podrzut piłki, wykonanie jak największej liczby klaśnięć i złapanie piłki.

Położenie piłki na karku, złapanie jej za plecami, przerzucenie miedzy nogami do przodu.

Siad prosty, toczymy piłkę wokół ciała 3 razy w prawo i 3 razy w lewo, starając się mieć wy prostowane nogi w stawach kolanowych.

Brzuszki z piłką.

 

Kozłowanie piłki prawą ręką w siadzie rozkrocznym, kozłujemy między nogami.

Konkurs, kto pierwszy wykona 20 kozłów prawą ręką w siadzie rozkrocznym unosi piłkę nad głowę.

Kozłowanie piłki lewą ręką w siadzie rozkrocznym, kozłujemy między nogami.

Konkurs, kto pierwszy wykona 20 kozłów lewą ręką w siadzie rozkrocznym, unosi piłkę nad głowę.

 

 

 

 

6 min

 

 

 

 

4 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min

 

 

 

 

 

 

 

 

5 powtórzeń

 

Uczniowie ustawieni w szeregu na linii środkowej.

 

 

 

 

Uczniowie biegają po liniach wyznaczających pole gry do koszykówki.

 

 

 

Przy poznawaniu nazw cała grupa przemieszcza się po sali na omawiane miejsce i głośno powtarza wypowiedziane przez nauczyciela słowo, np.: pole 3 sekund.

 

 

Każdy uczeń dostaje piłkę do koszykówki.

 

 

 

 

 

 

Pochwała zwycięzcy.

 

 

Pochwała zwycięzcy.

Część główna

 

Zabawa z elementem kozłowania

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa z elementem celności.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauka rzutu do kosza

 

 

Zabawa " Znajdź swój dom".

Pachołkami wyznaczamy okrąg wokół którego uczniowie biegają kozłując piłkami. W środku koła kładziemy szarfy (domki) w ilości o jedną mniej niż uczniów. Uczeń ,który nie znalazł domku powinien wykonać dwa wyskoki z przysiadu do przysiadu z piłką w rękach, po wykonaniu ćwiczenia może powrócić do zabawy.

 

 

Zabawa "Traf w toczący się cel".

Dwóch nauczycieli siedzi naprzeciwko siebie w odległości około 10 metrów (na przedłużeniu linii rzutów osobistych), jeden z nich trzyma w ręku piłkę. Każdy uczeń po kolei staje na linii końcowej próbuje piłką trzymaną w rękach trafić w piłkę toczącą się między nauczycielami. Każdy uczeń wykonuje próbę co najmniej 2-3 razy. Brawami i pochwałą nagradzamy trafienie.

 

Pokaz wraz z instrukcją prawidłowego rzutu do kosza.

 

Każdy uczeń próbuje w miejscu wykonać

prawidłowy rzut.

Każdy uczeń próbuje oddać rzut do kosza. W kolejności podchodzą do kosza i oddają rzut. Nauczyciel koryguje błędy.

 

 

 

6 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 min

 

 

10 powtórzeń

3 rzuty każdy uczeń

 

 

 

Zmieniamy kierunek kozłowania i rękę kozłowania wedle uznania.

 

 

 

 

 

Uczniowie siedzą w siadzie skrzyżnym na linii środkowe trzymając piłki w rękach, przesuwają się w stronę startu czekając na swoją kolej.

 

 

Uczniowie stoją w rozsypce na połowie boiska z piłkami.

 

Uczniowie stoją na linii środkowej z piłkami (mogą kozłować).

 

Część końcowa

 

Zabawa uspokajająca

 

 

 

 

Czynności organizacyjno-porządkowe

 

 

 

Dowolnie zabawy z piłką do koszykówki. Zaznaczamy ,że można kozłować piłkę, rzucać do kosza. Informujemy dzieci o zachowaniu szczególnych środków ostrożności. ( Piłki często dzieciom wypadają i stwarzają zagrożenie dla innych uczestników zabawy).

 

Zbiórka, omówienie lekcji, odłożenie piłek, pożegnanie.

 

 

 

5 min

 

 

 

 

 

 

2 min

 

 

 

Każdy uczeń z piłką może przemieszczać się po całej sali gimnastycznej.

 

 

Uczniowie ustawieni w szeregu na linii środkowej.

 


 
  
C 2005-2014 SP113