Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   


Konspekt (Zajęcia fitness)

POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE

 

Temat: Kształtowanie koordynacji ruchowej w prostych układach choreograficznych.

Miejsce ćwiczeń: Mała sala gimnastyczna.

Metody: Zadaniowa- ścisła i bezpośredniej celowości ruchu.

Formy: indywidualna.

Przybory i przyrządy: lustra.

 

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE:

POSTAWY:

•  Uczeń jest aktywny i zaangażowany.

•  Uczeń przestrzega ustalonych zasad i reguł.

UMIEJĘTNOŚCI:

•  Uczeń kształtuje koordynację ruchową, zwinność, szybkość.

•  Uczeń potrafi zapamiętać i powtórzyć podstawowe kroki fitness.

•  Uczeń ma opanowaną choreografię składającą się z podstawowych kroków.

•  Uczeń potrafi czerpać radość z aktywności fizycznej.

WIADOMOŚCI:

•  Uczeń wie jak nazywają się podstawowe kroki.

•  Uczeń rozumie konieczność rozwijania koordynacji ruchowej.

•  Uczeń wie jak łączyć wybrane kroki w układy choreograficzne.

 

Tok lekcji

Treść i opis zadania

Czas

Uwagi org-met

Część wstępna

Czynności organizacyjno-porządkowe

 

 

Rozgrzewka

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbiórka i sprawdzenie obecności.

Sprawdzenie gotowości do zajęć.

Podanie tematu i celu zajęć i udanie się małą salę gimnastyczną.

 

Przećwiczenie podstawowych kroków fitness (step otuch, out, podwójny otuch, krok skrzyżny, mambo, kolana )

Podskoki, przeskoki, nożyce, bieg w miejscu.

Step out z wyrzutami ramion w górę do boku, z uginaniem, z krążeniem ramion.

Squaw.

 

 

 

5 min

 

 

 

 

10min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie ustawieni w szeregu.

 

 

 

 

Uczniowie ustawieni w dwóch szeregach, w odległości ramion .

 

 

 

 

 

 

Część główna

Układ choreograficzny

 

Przećwiczenie i nauka układu choreograficznego metodą tematyczną.

Temat: Podwójny touch

Marsz

Podwójny touch

4 kolana

Końcowa forma: Szase tango, powrót szase

Mambo, mambo, pivot

Skrzyżny z przeskokiem ( Pr lw)

Kolano nożyce 2 kolana

 

25 min

 

Uczniowie ustawieni w rzędach powtarzają pokazywany układ.

 

 

 

 

Ostatnie powtórzenia wykonują tylko według komendy słownej, a następnie samodzielnie.

Część końcowa

 

Zabawa uspokajająca

 

 

 

Czynności organizacyjno-porządkowe

 

 

Skoki do basenu z kulkami

Cool down i krótki streching

 

 

 

Zbiórka i krótkie omówienie lekcji.

Podziękowanie za zajęcia.

 

 

15 min

 

 

 

5 min

 

 

Uczniowie dbają o bezpieczeństwo w czasie skoków do basenu, przestrzegają reguł pod kontrolą nauczyciela.

 

 

 


 
  
C 2005-2014 SP113