Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   

"PRZYMIERZE POLSKO-WŁOSKIE"

14 maja 2014 r . w naszej szkole odbyła się impreza pod hasłem "Przymierze Polsko-Włoskie". Była to piąta impreza z cyklu "Odnawiamy Przymierza". Wzięło w niej udział 25 szkół z Małopolski .

W tym dniu uczniowie z naszej szkoły brali udział w zajęciach związanych z panowaniem ostatnich Jagiellonów i współczesnymi Włochami: rozwiązywali krzyżówki, tworzyli mapę Włoch z najważniejszymi miastami i zabytkami charakterystycznymi dla tych miejscowości.

Wszyscy uczniowie uczestniczyli w prezentacjach multimedialnych związanych z ostatnimi Jagiellonami i renesansem.

Na ścianie korytarza szkolnego został namalowany Orzeł Jagielloński przez nauczyciela oraz uzdolnionych plastycznie uczniów.

Równocześnie odbywał się Konkurs Wiedzy Historycznej obejmujący lata panowania Zygmunta I Starego i Bony Sforza oraz Zygmunta II Augusta, z elementami wiedzy o współczesnych Włoszech oraz Konkurs Recytatorski Poezji Jana Kochanowskiego "Sobie śpiewam a Muzom".

W ramach Przymierza Polsko-Włoskiego zorganizowany był również Konkurs Literacki "Napisz list do królowej Bony, w którym wyrazisz zachwyt nad rozkwitem kultury polskiej w XVI wieku" w dwóch kategoriach wiekowych: kl. III-IV i kl. V-VI oraz dwa konkursy plastyczne:

- "Projekt stroju dworskiego w wieku XVI" dla kl. 0-III;

- "Perły architektury renesansu w Polsce i we Włoszech" dla kl. IV-VI.

Po zakończonych konkursach i pokazach uczestniczyliśmy w inscenizacji hołdu pruskiego przygotowanej przez Klub Jazdy Konnej "Klan". Hołd królowi Zygmuntowi I Staremu oddały również dzieci z klas 0-III wykonując taniec dworski przy dźwiękach szesnastowiecznej muzyki.

Po krótkim pokazie artystycznym nastąpiło podsumowanie wyników konkursów oraz rozdanie dyplomów i nagród, a na zakończenie imprezy wszyscy wzmocniliśmy się włoskim obiadem - zupą neapolitańską i spaghetti w sosie bolońskim.

W tym dniu nauczyciele i uczniowie wystąpili w strojach charakterystycznych dla XVI wieku. Inna organizacja dnia i różnorodność zajęć wyzwoliły w szkole atmosferę ogólnej radości.


 
  
C 2005-2014 SP113