Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
 

 


ZWROT KOSZTÓW PONIESIONYCH NA PODRĘCZNIKI SZKOLNE!!!

Informujemy Rodziców, iż istnieje możliwość otrzymania zwrotu kosztów za podręczniki dla uczniów klasy zerowej oraz klas I - III.
.Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje dzieciom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego 351 zł netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
.Wnioski są do pobrania w sekretariacie szkoły.
.Wnioski można składać do końca roku kalendarzowego.
.Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach lub zaświadczenie o korzystaniu z pomocy MOPS.


 
  
C 2005-2008 SP113