Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
 

 


"Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa"

Szanowni Państwo
Nasza szkoła została wytypowana, jako jedna z niewielu, do projektu "Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa". Głównym założeniem tego programu jest zintegrowanie działań wszystkich środowisk i instytucji oraz władz samorządowych w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkołach. Jest on inspirowany i wspomagany przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.
Chcielibyśmy, aby naszymi partnerami w realizacji tego projektu byli Rodzice, władze samorządowe, Straż Miejska, Policja, Parafia. W szkole został powołany zespół nauczycieli, który będzie koordynował wdrażanie ZPB. Należy podkreślić, że nasza szkoła od wielu lat podejmuje działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów, chcemy jednak, aby były one wspólną inicjatywą wielu podmiotów.
Nasi uczniowie klas I VI wypełniali anonimowe ankiety, które zostały już przeanalizowane. Wyniki tych ankiet umożliwiły nam określenie problemów z jakimi borykają się nasi uczniowie i które muszą być najpilniej rozwiązane.
Ustalimy w związku z tym kierunki wspólnego, dalszego działania i skonstruujemy tzw. Zintegrowany Plan Przedsięwzięć. Jeżeli uda nam się zrealizować wszystkie zamierzenia szkoła otrzyma Certyfikat Bezpieczeństwa.
Wkrótce zapoznamy Państwa z wynikami ankiet wraz z zaplanowanymi zadaniami do realizacji, a już dziś zwracamy się z prośbą o włączenie się do akcji i pomoc w podjętych działaniach, gdyż chodzi tu o podniesienie bezpieczeństwa naszych dzieci.


 
  
C 2005-2009 SP113