Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   

Zbiory.

Według stanu na 10.10.2006 zbiory biblioteki liczą 11724 woluminów oraz 52 kasety wideo. Główne kierunki gromadzenia zbiorów to:
- systematyczna wymiana starych, zniszczonych i zdezaktualizowanych pozycji na nowe, zgodne z aktualnymi programami nauczania i reformą edukacji,
- ciągła aktualizacja księgozbioru podręcznego,
- nowości z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży,
- nowości z literatury popularnonaukowej rozwijające zainteresowania czytelnicze uczniów ze wszystkich dziedzin wiedzy,
- nowe pozycje z literatury metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej dla nauczycieli.


ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW
Zbiory udostępniane są zgodnie z regulaminem wypożyczalni.

Regulamin wypożyczalni

1.Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkoły i rodzice.
2.Na koncie czytelnika mogą znajdować się dwie książki.
3.Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia większej ilości książek.
4.Wypożyczone książki uczeń ma obowiązek zwrócić w ciągu dwóch tygodni. Czas ten może być przedłużony na prośbę czytelnika, jeżeli wypożyczalnia nie ma zamówień na daną książkę oraz w przypadku lektur aktualnie opracowywanych przez nauczyciela.
5.Z wydawnictw znajdujących się w księgozbiorze podręcznym czytelnik może korzystać wyłącznie w czytelni.
6.Książki i inne dokumenty należy szanować, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
7.Książkę zgubioną lub uszkodzoną czytelnik ma obowiązek odkupić.
8.Pod koniec roku szkolnego książki / inne dokumenty/ powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.


 
  
C 2005-2016 SP113