Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   

O bibliotece.

---Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 113 jest ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Sprawną i adekwatną dla potrzeb użytkowników informację umożliwia dobrze zorganizowany warsztat informacyjny: plansze informacyjne, księgozbiór podręczny, katalogi biblioteczne i kartoteki bibliograficzne.
Istotną cechą tej biblioteki jest prowadzenie polityki gromadzenia zbiorów kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i oferty rynkowej oraz możliwościami finansowymi.
Biblioteka składa się z wypożyczalni i czytelni, w której może pracować 12 osób. Jest całkowicie skomputeryzowana (cały księgozbiór znajduje się w bazie komputerowej+ komputerowe wypożyczanie). Biblioteka posiada jeden komputer dla nauczyciela oraz 6 stanowisk komputerowych dla uczniów z dostępem do Internetu ( do końca roku 2005/06 -
2 komputery dla uczniów). Pracuje w oparciu o program MOL Optimum.
W roku szkolnym 2005/2006 biblioteka przystąpiła do projektu współfinansowanego przez UE - Multimedialne Centrum Informacji i już we wrześniu 2006 r. wzbogaciła się o 4 komputery, urządzenie wielofunkcyjne, programy multimedialne - Encyklopedię Powszechną PWN, Atlas Świata PWN, Słownik Języka Polskiego, Słownik Języków Obcych, Słownik Ortograficzny i Słownik Poprawnej Polszczyzny PWN.


 
  
C 2005-2016 SP113