Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   

Katalogi.

----Czytelnicy w naszej bibliotece mogą korzystać z katalogów kartkowych (tradycyjnych), w których znajdują się opisy książek zakupionych do końca 2001 r. (do numeru inwentarzowego: 20511), oraz kompletnego katalogu komputerowego, który jest częścią programu MOL OPTIVUM.
Dostępny jest katalog alfabetyczny (autorski), tytułowy, przedmiotowy i systematyczny według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Korzystanie z katalogu wymaga poprawnego sformułowania hasła.

Katalog alfabetyczny
Katalog alfabetyczny tworzą karty katalogowe, uszeregowane alfabetycznie według nazwisk autorów czyli hasła autorskiego (gdy książka napisana jest przez co najwyżej trzech autorów) lub pierwszego wyrazu tytułu czyli hasła tytułowego (dla prac zbiorowych i książek napisanych przez więcej niż trzech autorów). Katalog ten informuje o tym, czy biblioteka posiada dzieło, którego autor jest nam znany, oraz jakie inne dzieła danego autora znajdują się w bibliotece. Korzystamy z niego, jeśli znamy autora lub tytuł poszukiwanej pozycji (gdy książka napisana jest przez więcej niż trzech autorów).

Katalog tytułowy
Katalog tytułowy tworzą karty katalogowe dokumentów bibliotecznych, uszeregowane alfabetycznie według tytułów. Korzystamy z niego, jeśli znamy tytuł poszukiwanej pozycji.

Katalog przedmiotowy
Katalog przedmiotowy pozwala zorientować się, jakie książki na poszukiwany temat znajdują się w bibliotece. Karty katalogowe ułożone są alfabetycznie według haseł przedmiotowych, określających temat książki. Korzystamy z niego wtedy, gdy poszukujemy materiałów na określony temat, nie znając autora i tytułu.

Katalog systematyczny UKD
Katalog systematyczny Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej tworzą karty katalogowe ułożone według działów UKD oznaczonych symbolami cyfrowymi (0, 1, 2,.9), a następnie według poddziałów.
W poszczególnych działach karty katalogowe ułożone są alfabetycznie według haseł autorskich lub tytułowych (gdy książki nie mają oznaczonego autora). Katalog ten pozwala zorientować się, jakie dzieła z danej dziedziny wiedzy znajdują się w bibliotece.


Karta katalogowa

Pod kartą katalogową znajduje się numer inwentarzowy i sygnatura.

Hasło - może być autorskie, tytułowe lub przedmiotowe.
Znak klasyfikacji - symboliczny zapis treści książki wykonany według reguł UKD (Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej).
Numer inwentarzowy - liczba porządkowa pod jaką wpisano daną książkę do księgi inwentarzowej księgozbioru.
Sygnatura - wskazuje miejsce książki na półce w bibliotece.


 
  
C 2005-2016 SP113