Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   

Czytelnia.

--- W czytelni w atmosferze spokoju i ciszy dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania czytając zaprenumerowane czasopisma.

Czasopisma dla dzieci i młodzieży - ogólne:
- Świerszczyk
- Kumpel
- Victor Junior

Czasopisma popularnonaukowe:
- Przyroda Polska
- Poznaj Świat
- Mówią Wieki
- Komputer Świat
- Komputer Świat Twój Niezbędnik

Czasopisma dla nauczycieli:
- Nauczanie Początkowe: kształcenie zintegrowane
- Życie Szkoły: edukacja wczesnoszkolna
- Język Polski w Szkole dla klas IV-VI
- Mówią Wieki
- Języki Obce w Szkole
- Wychowawca
- Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
- Wszystko Dla Szkoły
- Psychologia w Szkole
- Hejnał Oświatowy
- Świetlica w Szkole
- Biblioteka w Szkole
- Guliwer: czasopismo o książce dla dziecka

 

Regulamin czytelni:
1.Z czytelni może korzystać każdy uczeń.
2.Do czytelni wchodzi się z czystymi rękami. Teczki i tornistry należy zostawić w wyznaczonym miejscu.
3.Każdy odwiedzający wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
4.W czytelni należy zachować ciszę.
5.W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki.
6.Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, książki / inne dokumenty/ oddaje się bibliotekarzowi.
7.Książki, czasopisma i inne dokumenty biblioteczne należy szanować, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

Regulamin Multimedialnego Centrum Informacji:
1.Z komputerów mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
2.Komputery w bibliotece szkolnej służą wyłącznie do celów edukacyjnych:
- wyszukiwania informacji w Internecie
- przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni
- wykonywania prac dla własnej nauki i na zajęcia lekcyjne.
3.Dopuszczalne jest wykorzystanie komputera do gier i zabaw, ale tylko edukacyjnych.
4.Pocztę elektroniczną można wysyłać i odbierać tylko za pośrednictwem stron internetowych.
5.Pierwszeństwo z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat dydaktyczny.
6.Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
7.Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu czytelni (data, nazwisko, imię, klasa, rodzaj wykonywanej czynności lub temat poszukiwanych informacji, numer stanowiska komputerowego).
8.Komputer uruchamia i wyłącza nauczyciel bibliotekarz.
9.Z encyklopedii multimedialnych, słowników i innych baz danych zakupionych przez bibliotekę uczniowie korzystają na miejscu.
10.Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach ustawieniach systemowych oraz zapisywania dokumentów na dysku twardym.
11.Zabrania się przeglądania stron WWW prezentujących treści nieetyczne oraz nacechowane agresją i przemocą.
12.Użytkowanie sprzętu komputerowego (w tym drukarki, odtwarzacza CD, nagrywarki, skanera) jest możliwe tylko za zgodą nauczyciela. Zabrania się posługiwania własnymi dyskietkami i płytami CD bez konsultacji z nauczycielem bibliotekarzem.
13.Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość jego obsługi i oprogramowania.
14.Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko 1 osoba.
15.Maksymalny czas pracy przy komputerze wynosi 1 godzinę.
16.Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników czytelni multimedialnej należy zachować ciszę.
17.Zabrania się wnoszenia napojów oraz artykułów spożywczych.
18.Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
19.Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik (rodzice, opiekunowie).
20.Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania z komputera na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.


 
  
C 2005-2011 SP113