Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   

Nauczyciel bibliotekarz.

---Anna Kłosowska - zatrudniona w pełnym wymiarze godzin; absolwentka Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wydziału Polonistycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.


 
  
C 2005-2016 SP113