Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   

Maseczki w przedszkolu

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, procedury mające na celu ograniczenie ryzyka zakażenia SARS-COV-2 powinny być regulowane bezpośrednio przez kierownictwo placówek w oparciu o aktualne ww. wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zgodnie z ww. wytycznymi:
- W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa u dzieci. Tylko w drodze do przedszkola i z powrotem, powinno się zakrywać usta i nos dziecku które ukończyło 4 rok życia.
- Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie podmiotu, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup również bez obowiązku zakrywania ust i nosa u dzieci.


Magdalena Skorut
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie


 
  
C 2005-2020 SP113