Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza

nr 113 w Krakowie

 

 
 
   

Rada Rodziców.
SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Przewodnicząca: p. Agnieszka Pabian
Zastępca Przewodniczącej: p. Joanna Cybulska-Zawisza
Skarbnik: p. Maciej Maciejowski
Sekretarz:

Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły, podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.
Biorąc pod uwagę powyższy cel zapraszamy do zgłaszania pomysłów, uwag i propozycji inicjatyw, które mogłyby zostać wdrożone w rozpoczętym roku szkolnym. Dodatkowo każdy rodzic i nauczyciel może składać podania, wnioski oraz pytania do Rady Rodziców w sekretariacie lub bezpośrednio mailem na adres: rr113@interia.pl

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW
Przypominamy, że wysokość wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynika ze złożonej deklaracji. Sugerowana wysokość wpłaty wynosi: 80,00 zł.
Wpłaty można dokonywać na konto Rady Rodziców: 59 1240 1431 1111 0010 0049 7601
Wpłacając na konto prosimy w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę, do której uczęszcza.


 
  
C 2005-2021 SP113